پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۴۶ شناسه:
فاطمه مقيمي اسفندآبادي دانشجو:
بازطراحي پياده راه صف در شهر تهران با تاكيد بر ترجيحات زيبايي شناسي مردم عنوان فارسي:
Redesign the Saf walk in Tehran city with emphasis on aesthetic preferences of people عنوان انگليسي:

زيبايي مناظر شهري همواره مورد نظر طراحان، معماران و مديران شهري قرار دارد. اما در عمل با مسائل ديگري مواجه هستيم. و آن تفاوت هاي افراطي در كالبد بناها و فضاهاي خلق شده مي باشد و نيز زيبا يا نازيبا پنداشتن آنها حائز اهميت مي شود.

در مطالعات مربوط به درك زيبايي شناسي، ادراكات هاي متنوع و گاه متضاد مطرح مي شود و اين امر به ارائه تعاريف متفاوتي از زيبايي منجر خواهد شد. اين مسئله در ايجاد سبك هاي متفاوت زيبايي شناسي تأثير گذاشته و طرحهاي گوناگون شهري را تشكيل مي دهد. مطالعات مختلفي پيرامون ارزيابي زيبايي فضاهاي شهري انجام شده است. در برخي از آنها متخصصانِ مسئول خلق اين فضاها، معيارهاي خود از زيبايي فضاهاي شهري را بيان كرده اند. در كنار اين مطالب، مطالعات ادراكي ديگري نيز انجام شده كه بيشتر به ارزيابي مردم از فضاهاي مختلف پرداخته است. كه هدف آن شناسايي فضاهاي زيبا از نظر مردم مي باشد. تا از اين طريق خصوصيات فضاهاي زيبا را دريابد.

در اين ميان، مسئله مهم اين است كه در نهايت نظر كدام يك از اين دو گروه بايد براي طراحي فضاهاي شهري به عنوان ملاك عمل قرار گيرد و طراحي اين فضاها چگونه بايد انجام شود.

زيبايي از مقولاتي است كه حصول آن به موفقيت و كاركرد بهتر فضاهاي شهري كمك زيادي مي كند. اما مسئله ي مهمتر در اين ميان، نحوه درك زيبايي از سوي مردم و كاربران فضاهاست. در شرايط كنوني فضاهاي شهري به وسيله متخصصان و بدون مشاركت شهروندان ساخته مي شود به ويژه در مقياس طراحي شهري و زيباسازي محيط اين مسئله شدت ميگيرد كه پيامد آن، ايجاد يك فضاي شهري است كه سليقه اقليت طراحان در اولويت اكثريت استفاده كنندگان قرار دارد. بنابراين درك تفاوت نظر مردم و متخصصان در ارزيابي زيبايي ها بسيار مهم بوده و فهم چگونگي درك و كاربرد فضاها از نگاه مردم وظيفه متخصصان است.

در بسياري از موارد معيارهايي كه از درك زيبايي شناسي از سوي صاحب نظران ارائه مي شود، در ارزيابي نظرات مردم درباره ي زيبايي فضا كارايي چنداني ندارد. علاوه براين، تحقيقات نشان داده است كه اكثر مردم در ارزيابي زيبايي شناسي خود از يك فضا، كليت منظر را در نظر مي گيرند و بيش از توجه به معيارهاي تخصصي، به عناصر و اجزاي فضا توجه مي كنند و عواملي چون فضاي سبز و پوشش گياهي يا المان هاي زيبا را به عنوان دلايل اولويت انتخاب خود بر مي شمارند.

خيابان صف در باغ سپهسالار يكي از خيابان هاي تاريخي تهران است كه در سال 1385 به عنوان اولين خيابان تهران به پياده راه تبديل و ورود اتومبيل ها به آن ممنوع شد. درحال حاضر مهمترين وجه معروف شدن باغ سپهسالار، جنبه ي اقتصادي آن است كه از بازارهاي مهم كيف و كفش در تهران به شمار مي رود. پياده راه صف به دلايل مختلف نيازمند بازطراحي است. از علل آن مي توان به وجود اماكن تاريخي متروكه و فرسوده ي بسيار، با نماهاي آشفته اشاره كرد كه بخاطر عدم رسيدگي، علاوه بر نامناسب ساختن چهره ي خيابان، به از بين بردن وحدت بصري در جداره ها منجر شده است. از علل ديگر ميتوان به امنيت ناكافي، نبود تسهيلات اوليه جهت رفاه عابرين پياده، مشتريان، مغازه داران و گردشگران اشاره كرد. نبود مبلمان شهري مناسب در اين پياده راه به ويژه چراغ هاي روشنايي و نورپردازي، باعث شده تا مشتريان و گردشگران كمتري به آنجا مراجعه نمايند؛ بديهي است آنچه متضمن حضور شهروندان و جريان داشتن زندگي دائمي در پياده راه ها مي باشد، امنيت و جذابيت فضا است.

پياده راه بايد محل حضور همه ي شهروندان و مشاركت آنان در زندگي جمعي باشد. شهروندان بايد بتوانند در يك رابطه ي تعاملي با يكديگر، با هم بودن را آموخته و در جهت ارتقاي حيات جمعي بكوشند .از اين رو بايد سرزندگي را به عنوان يك ويژگي اساسي و اصلي پياده راه، به خيابان صف برگرداند. اين فضا همچنين بايد بتواند جاذب طيف وسيعي از شهروندان، مشتريان و گردشگران بوده و خود را همواره با رويداد هاي درون خود هماهنگ ساخته تا رونق اقتصادي و فرهنگي را به اين پياده راه بازگرداند. انعطاف نيز از ويژگي هاي مهم در پياده راه هاست تا مردم بتوانند در تمامي فصول سال براي خريد و بازديد بناهاي تاريخي و حتي تفريح به اين مكان مراجعه نمايند و كم كم هويت فراموش شده ي آن را دوباره زنده كنند.

هويت پياده راه صف به دو جنبه اصلي آن يعني بعد تاريخي و بعد اقتصادي برميگردد. از نظر تاريخي باغ سپهسالار به دوره قاجار تعلق داشته كه متاسفانه از اين باغ تنها نام آن باقيمانده است. البته در پياده راه صف هنوز چند ساختمان تاريخي فرسوده و متروكه وجود دارند كه مي توان دوباره هويت تاريخي آن را احيا نمود تا گردشگران و مردم بيشتري جذب حيات تاريخي آن شوند. با توجه به نكات ذكر شده، لزوم بازطراحي اين پياده راه نمود پيدا مي كند.

همچنين از نظر اقتصادي نيز اين خيابان سالهاست به يكي از بازارهاي مهم كيف و كفش پايتخت تبديل شده و به عنوان بازار واسط بين عمده فروشي و خرده فروشي مي باشد. اين خيابان به دليل وجود بازار هاي رقابتي و فقدان جذابيت هاي بصري و امكانات رفاهي، روز به روز كم رونق تر شده و كمبود مبلمان شهري و كالبدي زيبا و مناسب نيز بر اين مسئله دامن زده است. پس ضروريست تا با يك بازطراحي درست، اين پياده راه دوباره سرشار از حضور مردم و سرزندگي شود.

اين بازطراحي ابعاد مختلفي را مدنظر دارد. زيرا ضروري است به تمام ابعاد كالبدي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي و حتي جغرافيايي آنجا توجه شود تا كارايي اين طرح بالا رفته و جامع باشد. به طور مثال كالبد فرسوده و آشفته ي آن بايد طوري ساماندهي شود تا هم كارايي اقتصادي خود را از دست ندهد و هم هويت تاريخي آن حفظ شود. اين مكان چون براي حضور مردم طراحي مي شود، پس ضروري است تا نظرات مردم از جنبه هاي زيبايي شناسي نيز مورد بررسي قرار گيرد و طراحي به گونه اي انجام شود كه مردم بتوانند بهترين بهره را از فضا ببرند. اين ارتباط بين طراح و ذي نفعان، باعث خواهد شد تا فضا بر اساس علائق و سليقه هاي استفاده كنندگان بازطراحي شود.

چکيده:

باز طراحي،رويكرد زيبايي شناسي، خيابان صف، سپهسالار،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.