پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۳۷ شناسه:
شفا ثابتي مطلق دانشجو:
طراحي شهري جهت ارتقاي كيفيت فضاي شهري از طريق گسترش شبكه هاي پياده-محور تاريخي؛ مورد مطالعه حدفاصل ميدان بهارستان و ميدان امام خميني عنوان فارسي:
Urban Design to Improve the Quality of Urban Space Through the Expansion of the Pedestrian-Oriented Historical Networks; Case Study: between Baharestan Square and Imam Khomeini Square عنوان انگليسي:

بررسي مقدماتي انجام شده در محدوده مذكور بيانگر استقرار فعاليت هايي نظير لوازم يدكي اتومبيل و يا لوازم برقي در حاشيه خيابان است كه سبب گرديده خيابان به فضايي تبديل شود كه همواره در حال بارگيري و يا تخليه بار توسط كاميون ها، كاميونت ها و وانت هاي بزرگ بوده و در نتيجه سبب بروز ترافيك سنگين سواره در خيابان گردد. اين مهم از جمله دلايلي است كه سبب افت كيفيت محيط شهري شده است. همچنين با در نظر گرفتن مسيرهاي پياده موجود در منطقه ۱۲، محور اكباتان-ملت نقش كليدي در ايجاد شبكه پياده-محور پيدا كرده است در نتيجه بازطراحي اين محور نه تنها سبب ارتقاي كيفيت فضاي شهري در محور شده، بلكه تاثير بسزائي بر كل محدوده تاريخي منطقه ۱۲ خواهد داشت.

چکيده:

طراحي شهري، پياده-محور، بافت تاريخي، شبكه پياده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.