پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۳۴ شناسه:
سيداميرمحمد سيدي دانشجو:
مطالعه عددي تاثير عايقهاي شفاف بر عملكرد حرارتي و بصري ساختمان عنوان فارسي:
Numerical study of the effect of transparent insulation on the thermal and optical performance of the building. عنوان انگليسي:

در اين پروژه ما در نظر داريم تا با استفاده از نرم افزارهاي متلب و انرژي پلاس و با استفاده از روشهاي عددي اثر استفاده از عايقهاي شفاف را بر عملكرد حرارتي و بصري ساختمان بررسي كنيم.

و ضرورت انجام تحقيق به صورت زير است :

توسعه صنعتي ،رشد جمعيت و تغيير سبك زندگي در سالهاي اخير موجب افزايش شديد مصرف انرژِي در تمامي نقاط كره زمين شده است از طرف ديگر بيشتر تقاضاي انرژي از منابع سوختهاي فسيلي تامين مي شود و اين يعني افزايش مصرف انرژي كه باعث افزايش مصرف سوخت فسيلي مي شود كه در اين حالت مشكلاتي كه وجود دارد اين هست كه :

1- منابع سوخت فسيلي محدودند و اين منابع تا چند دهه اينده به طور كامل به اتمام مي رسند.

2-باعث افزايش سطح الاينده ها و گرم شدن بيش از حد كره زمين مي شود.

به همين علت سعي مي كنيم ساختمانها را به سمتي سوق دهيم كه از انرژي هاي پاك مانند : انرژي خورشيدي،انرژِي باد ،انرژي ابي و زيست انرژي استفاده كنند.

امروزه ساختمانها بزرگترين مصرف كننده انرژي در دنيا هستند كه 40 درصد از كل مصرف انرژي جهاني و همچنين 30 درصد از كربن دي اكسيد توليدي مربوط به حوزه ساختمان هست .

با توجه به اينكه مقدار قابل توجهي از هدر رفتن انرژي در نماي ساختمانها و پنجره ها هست تلاش براي بهبود عملكرد سيستم پنجره يا نماي بيروني ساختمان كه توسط عايق هاي شفاف كه بين شيشه هاي دو جداره مي گذارند باعث مي شود كه اسايش در فضاي داخلي و حفاظت از انرژي ساختمان شود به همين دليل مبحث عايق هاي شفاف در ساختمان بسيار مهم است

چکيده:

عايقهاي شفاف ، عملكرد حرارتي ، عملكرد بصري،مطالعه عددي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنما:
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.