پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۲ دفاع:
۳۰۳۱ شناسه:
اميرپويا حاتمي دانشجو:
تاثير اعتماد به برند و هويت برند بر بشارت نام تجاري مشتريان محصولات خانگي در شهر تهران عنوان فارسي:
The Impact of Brand Trust and Brand Identity on the Brand Evangelism of Customers of Household Products in Tehran عنوان انگليسي:

صنعت لوازم خانگي ايران از سابقه نسبتا طولاني برخوردار است و از سالهاي پيش تا كنون، بخش عمده اي از نياز داخلي به انواع لوازم خانگي را تامين نموده و از خروج مقادير قابل توجهي ارز از كشور جلوگيري كرده است.اين صنعت در عين ممانعت از خروج ارز از كشور به طور مستقيم ارز آور نبوده و صادرات اين صنعت به خارج از مرزها بسيار محدود است.توليد اين محصولات بدون نگاه ويژه بر گسترش صادرات انجام شده و همواره سياست گذاران صنعت ايران بر حذف واردات به دليل كمبود ارز تاكيد داشته اند اما بحث ايجاد زيربنا و ساختارهاي مهم براي توسعه ي صادرات نيز از مرحله بحث و گفتگو خارج نشده است.مساله ي مهمي كه از سالهاي اخير با آهنگي كند آغاز شده و در سالهاي آتي به مهمترين مساله سياست گذاران،صنعت گران و...مبدل خواهد شد، بحث عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و به دنبال آن حذف تعرفه هاي واردات توليدات صنعتي است(ناصح ۱۳۸۷). هدف مطالعه حاضر بررسي چگونگي تاثير ارتباطات برند مصرف كنندگان بر متغيرهاي بشارت برند است كه به رفتارهاي حمايتي برند منجر ميشود.

چکيده:

اعتماد به برند ، هويت برند ، بشارت نام تجاري ، مشتريان محصولات خانگي ، شهر تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.