پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۳۰۳۰ شناسه:
سروش ستوده دانشجو:
ارزيابي خط مشي دولت در حمايت از صنعت خودروسازي داخلي از نگاه خبرگان صنعت و دانشگاه عنوان فارسي:
Assessing the government's policy to support the domestic automotive industry from industry and university experts عنوان انگليسي:

خودرو يكي از مولفه‌هاي بزرگ زندگي انسان امروزي در تمام جوامع است. پديده اي كه به هيچ وجه قابل انكار نيست و كاملا با زندگي مردم آميخته شده است. خودرو از سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم به‌عنوان يكي از دستاوردهاي بزرگ علم و فناوري مدرن متولد شد و تا به امروز توانسته است به‌تدريج تمام حوزه‌هاي فردي و جمعي زندگي ما را به بخشي از قلمرو وجود خود تبديل كند و در راستاي آن به سادگي و راحتي توانسته است همه قلمروها را به تصرف خود دربياورد در دنياي امروزي، صنايع از جمله بخش‏هاي زيربنايي اقتصاد هر جامعه مي باشند كه علاوه بر تحت‌تأثير قراردادن فرآيند توسعه اقتصادي، خود نيز در جريان توسعه دچار تغيير و تحول مي‏شوند. صنايع ، به مثابه پايه ‏هاي پلي اند كه بخش‏هاي گوناگون جوامع با عبور از روي آن، به سمت توسعه پايدار حركت مي‏كننديكي از اين نمونه صنايع، صنعت خودرو سازي مي باشد . بدون ترديد ، صنعت خودرو سازي مهترين نيروي محركه براي رشد اقتصادي در قرن اخير مي باشدپس بنابر اين دولت ها نقش بسيار پر رنگي در آن ايفا مي كنند حال ما به دنبال آن هستيم كه در اصل يك ارزيابي از خط مشي هاي دولت از شروع به كار اين صنعت در ايران داشته باشيم و نقش حمايت هاي دولت از آن را مورد بررسي قرار دهيم و نشان دهيم اين صنعت داراي چه نقاط قوت و ضعفي در ايران ميباشد و نقش حمايت هاي دولت و خط مشي آن چه تاثيري بر روند اين صنعت داشته است.

چکيده:

ارزيابي - خط مشي - صنعت خودروسازي - ارزيابي خط مشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.