پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ در Vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۰۲۶ شناسه:
فرزانه سادات شاكوهي دانشجو:
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار رقابتي با درنظرگرفتن استراتژي هاي بازاريابي عنوان فارسي:
The design of sustainable supply chain network competition according to marketing strategies عنوان انگليسي:

امروزه يكي از عوامل تاثير گذار در گسترش طراحي هاي شبكه هاي زنجيره تامين رقابتي در شركت ها چگونگي رعايت مسايل زيست محيطي و مسئوليت اجتماعي همراه با كسب سود و رضايت و وفاداري مشتريان مي باشد. يكي از مباحث موثر بر جذب مشتريان، استفاده از استراتژي هاي بازاريابي متناسب با بازار رقابت و چرخه عمر محصول است كه تصويري از برند در ذهن مشتري متبادر مي كند. هرچقدر اين تصوير برند در ذهن مشتري مثبت باشد، احتمال افزايش خريد و وفاداري مشتري به زنجيره و محصول بيشتر مي شود.

از اينرو با در نظر گرفتن مفاهيم زنجيره تامين پايدار و رقابتي، مفهوم طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار رقابتي ايجاد گرديد. به علاوه با لحاظ كردن مباحث بازاريابي، نيازمند در نظر گرفتن عوامل ديگري همچون استراتژي هاي بازاريابي و چرخه عمر محصول به منظور وفاداري مشتري و كسب سود بيشتر مي باشد،

به بيان ديگر گستردگي فضاي تصميم گيري در مقوله مديريت زنجيره تامين جهاني سبب گشته تا پنج بعد عدم قطعيت پارامترهاي تصميم گيري، برنامه ريزي تحت اختلال، در نظر گرفتن فضاي رقابتي، توجه به مباحث بازاريابي در كسب سود بيشتر و وفاداري مشتري و پاسخگويي به الزامات طراحي پايدار تبديل به بخش هاي لاينفك از فضاي تصميم گيري در سطح راهبردي شود.

در اين طرح پيشنهادي رساله دكتري اهداف اصلي عبارتند از: 1) ارائه مدل هايي به منظور لحاظ نمودن مفهوم استراتژي هاي بازاريابي و چرخه عمر محصول در طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار رقابتي 2) ارائه سياست قيمت گذاري و انتخاب استراتژي بازايابي متناسب با بازار رقابت، 3) ارائه مدلي چند هدفه(اقتصادي، محيطي و اجتماعي) به منظور بهينه سازي تصميمات شبكه از جمله تعيين ظرفيت براي مراكز توزيع، تعيين مراكز كانديد توزيع و ميزان توليد، 4) ارائه مدل هايي به منظور لحاظ نمودن مفهوم اختلال در توليد كننده و عدم قطعيت در شبكه زنجيره تامين، ۵) توسعه روش حل در شرايط عدم قطعيت و اختلال براي مدل هاي رياضي پيشنهادي

چکيده:

طراحي شبكه زنجيره تامين، پايدار، رقابتي، اختلال و عدم‌قطعيت، استراتژي هاي بازاريابي، چرخه عمر محصول

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي بزرگي اميري استاد مشاور:
دکتر آرمان بابلي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.