پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۳۰ دفاع:
۳۰۲۳ شناسه:
محمدرضا معالج دانشجو:
نقش جهت گيري برند در بازاريابي B2B در بهبود عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت اينترنتي مبين نت) عنوان فارسي:
The role of brand orientation in Business-to-Business عنوان انگليسي:

اگر چه نام تجاري تجاري به كسب توجه زيادي از محققان گرفته شده است، تمرينكنندگان به تدريج از جهت گيري هاي نام تجاري استفاده مي كنند. اين تحقيق نقش اهميت برند در انتقال منابع مديريتي و سازماني به عملكرد برند برتر را برجسته مي كند. به طور خاص، اين مطالعه ادبيات در دسترس را گسترش مي دهد (1) بررسي عوامل موثر بر اينكه آيا مديران برند خود را برآورده مي كنند و (2) بررسي فرايندهايي كه اجازه مي دهد نام برند B2B را تحت تاثير قرار دهد، بر عملكرد برند تاثير مي گذارد. با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از 166 شركت صنعتي چيني كه در بخش هاي مختلف صنعتي فعاليت مي كنند، اين مطالعه نشان مي دهد كه جهت گيري كارآفريني و قابليت بازاريابي به طور مثبت بر يك برند برند تاثير مي گذارند و جهت گيري برند مي تواند تاثير مستقيمي يا غيرمستقيم برند شركت را با تشويق ارزش مشتري فعاليت هاي همكاري

چکيده:

برند - بازاريابي - B۲B

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور صمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.