پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۲۷ دفاع:
۳۰۱۷ شناسه:
عباس قربيان دانشجو:
ارائه مدل اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در ايران عنوان فارسي:
Providing Model for Implementation of Virtual Space Policy in Iran عنوان انگليسي:

در حال حاضر در كشور به دليل كم توجهي به خط مشي‌گذاري و برنامه‌ريزي و اقدام در فضاي مجازي از فرصت‌هاي پيش روي آن به خوبي استفاده نشده و آسيب‌هاي ناشي از آن رو به گسترش است. در چند سال اخير با توجه به فرامين مكرر مقام معظم رهبري و تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي بخشي از مراحل خط مشي‌گذاري و برنامه ريزي محقق شده است، اما تصميمات و سياست‌هاي اين شورا از سوي سازمان‌ها و ارگان-هاي ذيربط به نحو مؤثر و شايسته اجرا نمي‌شود. شواهدي وجود دارد كه خط مشي‌گذاري و اجراي آن با مشكلاتي مواجه شده است ، كه جرايمي كه در حوزه فضاي مجازي پيش مي آيد مويد اين امر مي باشد، بنابراين بنظر مي‌رسد جهت حذف يا به حداقل رساندن جرائم فضاي مجازي و ساماندهي به پلت فرم هاي فضاي مجازي و رسيدن به يك نظم و بهبود اثربخشي و كارايي اجراي خط مشي در فضاي مجازي نياز به ارائه مدل مناسبي در خصوص اجراي خط مشي فضاي مجازي مي باشد، همچنين خلاء تئوريكي كه در خصوص اجراي خط مشي فضاي مجازي و نبود يك مدل مناسب براي اجرا وجود دارد و نظر به اينكه اجراي خط مشي ها در كشور ما با چالش‌هاي زيادي مواجه است .

از آنجايي كه خط مشي‌گذاري عمومي در يك فرآيند ساده شامل سه مرحله اصلي تدوين، اجرا و ارزيابي مي-شود و اهميت آن در پيشرفت جوامع بر هيچ كس پوشيده نيست، ليكن فرآيند تدوين و اجراي خط مشي-گذاري در سازمان‌هاي ايران با معضلاتي همراه است و هيچ مدل مناسبي در خصوص اجراي خط مشي در فضاي مجازي در كشور ايران وجود ندارد اين پژوهش به دنبال ارائه مدلي مناسب در جهت اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در كشور مي باشد.

چکيده:

خط مشي. فضاي مجازي.ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
دکتر حامد حاجي ملاميرزايي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

امنيت ملي

/

ارائه مدل اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در ايران

دكتر عباس نرگسيان ، دكتر علي پيران نژاد، دكتر حامد ملاميرزايي و عباس قربيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.