پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۵/۲۰ دفاع:
۳۰۱۵ شناسه:
اشكان خوز دانشجو:
آثار نوسانات نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشكي عنوان فارسي:
The effect of exchange rate fluctuations on import drug and medical equipments عنوان انگليسي:

نرخ ارز از عوامل كليدي اثرگذار بر دارو محسوب مي‌شود. چه براي شركت‌هاي داروسازي براي خريد مواد اوليه دارويي از ساير كشورها و چه براي شركت‌هايي كه در حوزه واردات و صادرات دارو فعاليت دارند، نياز به ارز غيرقابل‌انكار است. افزايش نرخ ارز علاوه برافزايش قابل‌توجه قيمت تمام‌شده محصولات, به كاهش توليد شركت‌هاي دارويي به جهت كمبود منابع ريالي نيز منجر شده و به‌شدت حاشيه سود شركت‌هاي مذكور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

آثار تغييرات نرخ ارزبر صنعت داروسازي در بخش مواد اوليه, نسبت به صنايع ديگر و همچنين استراتژيك بودن كالاي توليدي و ارتباط مستقيم آن با حوزه سلامت از اهميت مضاعف برخوردار است. پس تغيير نرخ ارز مي‌تواند بر سودآوري شركت‌هاي دارويي و درنهايت صنعت داروسازي اثرگذار باشد. از سوي ديگر بحث سلامت و بهداشت جز يكي از اساسي‌ترين محورهاي هر كشور محسوب مي شودكه بايد موردتوجه قرار گيرد و نقش دارو در سلامت انكارناپذير است، دارو نقشي حياتي در عملكرد مناسب خدمات سلامت ايفا مي‌كند. نظام دارويي كشور يعني فرآيند توليد، واردات، توزيع، ارائه دارو به مصرف‌كننده و درنهايت مصرف دارو توسط بيمار، از مهم‌ترين زنجيره‌هاي حفظ سلامت آحاد جامعه است.

هدف نهايي از اين نظام حفظ و ارتقاي سلامتي مردم است. با افزايش نرخ ارز نه‌تنها قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي‌يابد، بلكه قيمت كالاهاي توليد داخل نيز مي‌تواند افزايش يابد. با توجه به تغييرات اخير نرخ ارز و به‌منظور مديريت صحيح تأثير افزايش نرخ ارزبر بخش سلامت، هدف اصلي اين تحقيق بررسي تأثير افزايش نرخ ارزبر تقاضاي واردات محصولات دارويي و تجهيزات پزشكي است. اين مطالعه با استفاده از رهيافت آزمون كرانه‌ها عوامل مؤثر بر واردات محصولات دارويي و تجهيزات پزشكي را با تأكيد بر تغييرات نرخ ارز طي دوره زماني 1397-1356 بررسي مي‌كند.

چکيده:

نوسانات نرخ ارز،دارو،تجهيزات پزشكي،واردات،شاخص هاي قيمت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سجاد برخوداري دورباش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرخنده جبل عاملي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.