پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۹۹۴ شناسه:
سعيد بشارتي كلايه دانشجو:
نقش و جايگاه شوراي‌هاي تامين استانهاو شهرستانها از منظر حقوق عمومي عنوان فارسي:
Security is one of the key issues for any country. The sovereignty of different countries takes different measures to ensure security عنوان انگليسي:

امنيت يكي از مقولات مهم و حياتي براي هر كشوري مي‌باشد. نظام‌ حاكميتي كشورهاي گوناگون براي برقراري امنيت، تدابير مختلفي در نظر مي‌گيرند. در كشور ايران نيز براي تامين امنيت راههاي مختلفي در نظر گرفته شده. يكي از اين راهها ايجاد شوراهاي تامين استان و شهرستان مي‌باشد كه وظيفه اين شوراها تامين امنيت در سطح استان و شهرستان، مقرر شده است. اين شوراها زيرمجموعه شوراي عالي امنيت ملي بوده و در طول اين شورا فعاليت مي‌نمايد. رياست شوراهاي عالي در استان، استاندارد و در شهرستان، فرماندار مي‌باشد و اعضاي اين شوراها همان مقاماتي هستند كه عضو شوراي امنيت ملي هستند لكن در سطح استان يا شهرستان. در اين پژوهش تلاش مي‌شود وظايف و ابعاد مختلف شوراهاي تامين بررسي و مطالعه مي‌گردد.

چکيده:

شوراهاي تامين، شوراي عالي امنيت ملي، استان، شهرستان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ولي رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.