پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۹۹۱ شناسه:
فربد فلاحي دانشجو:
زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با استفاده از رويكرد داده كاوي عنوان فارسي:
Resource constrained project scheduling using the data mining approach عنوان انگليسي:

مسائل زمان بندي پروژه با منابع محدود از جمله پركاربردترين مسائل برنامه ريزي پروژه است . NP-Hard بودن مسئله ي زمان بندي پروژه با محدوديت منابع از طريق مسئله جريان كارگاهي كه خود نيز يك مسئله NP-Hard است، به اثبات رسيده است. استفاده از روش هاي بهينه براي حل اينگونه مسائل در دنياي واقعي عملا مقرون به صرفه نيست. بنابراين مي توان از روش هاي فرا ابتكاري استفاده نمود.

داده كاوي يكي از فن آوري هاي جديد در زمينه پيمايش حجم انبوه اطلاعات است . با توجه به اينكه احتمال يافتن راه حل بهينه سراسري با كاهش فضاي جستجو افزايش مي يابد فعاليت هاي رده بندي قواعد انجمني و خوشه بندي در داده كاوي براي رسيدن به اين هدف به كار گرفته شده اند . عموما الگوريتم هاي توسعه داده شده با داده كاوي براي جستجوي راه حل بهينه سراسري استفاده مي شوند . در اين راستا براي مسائل بهينه سازي نا محدود از تكنيك هاي داده كاوي براي تعيين يك منطقه جستجوي كوچكتر كه شامل راه حل سراسري ميشود استفاده مي گردد و براي مسائل بهينه سازي محدود ، براي يافتن منطقه شدني با بهترين مقادير هدف داده كاوي نيز در برخي مسائل

NP-Hard مانند زمان بندي كار كارگاهي و جريان كارگاهي و... عملكرد خوبي داشته است .

در اين تحقيق قصد داريم بررسي كنيم آيا در مسئله ي RCPSP هم مي تواند عملكرد خوبي داشته باشد. براي استفاده از داده كاوي هدف اين است ببينيم كه چه ويژگي هايي باعث به وجود آمدن جواب هاي خوب مي شود و چه قواعد و ويژگي هايي را بايد استخراج كنيم. براي اين ابتدا با استفاده از الگوريتم فراابتكاري ژنتيك به حل مسأله زمانبندي پروژه با منابع محدود مي پردازيم و به دنبال يك تعداد قابل توجهي از جواب هاي خوب و مناسب براي يك مسئله مشخص خواهيم بود. با داده كاوي و به صورت خاص با قواعد انجمني به استخراج قواعد و ويژگي ها و سپس به حل مسائل ديگر مي پردازيم .

چکيده:

زمانبندي پروژه با منابع محدود ، الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك ، داده كاوي ، قواعد انجمني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.