پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۹ دفاع:
۲۹۸۷ شناسه:
جاويد قامت دانشجو:
نقش و كاركردهاي ثبت نكاح و آثار حقوقي آن عنوان فارسي:
The Role and Functions of Marriage Registration and its Legal Effects عنوان انگليسي:

ثبت نكاح از دير باز مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است عده اي اعتقاد به ضرورت ثبت نكاح اعم از دائم و موقت دارند برخي ثبت نكاح را تنها براي نكاح دائم ضروري دانسته اند و عده اي تيز صرف اجراي صيغه عقد نكاح را جهت تحقق آن كافي مي دانتد سابقه الزام ثبت نكاح در قانون به سال1310 برمي گردد قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي بدون تفكيك انواع نكاح عدم ثبت آن را براي زوج و عاقد جرم انگاري كرده بود لكن در ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1392 كه ماده645 ق م ا را نسخ ضمني كرده است عدم ثبت نكاح دائم را فقط براي زوج جرم محسوب مي كند همچنين قانون حمايت خانواده امكان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهريه زن اول نموده و الزام به ثبت نكاح موقت را در صورت وجود سه شرط ضروري دانسته است اما الزام به ثبت نكح به منزله تغيير ماهيت عقد نكاح و تشريفتي دانستن آن نمي باشد بلكه كاركرد ثبت نكاح و آثتر آن موجب خواهد شد تا قانونگذار توجه ويژه اي به نقش ثبت نكاح در روابط زوجين داشته باشد

چکيده:

نقش، كاركردهاي حقوقي، نكاح، كاركرد اثباتي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين طباطبائي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي انصاري پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.