پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۸۵ شناسه:
حسين هدايتي دانشجو:
نقش وكلاي دادگستري در اجراي نظريه همكاري طرفين دادرسي و دادرس عنوان فارسي:
The role of the lawyers of ministry of justice in achievement of cooperation theory between two parties and the judge عنوان انگليسي:

برخلاف آنكه قوانين و آئين هاي دادرسي مدني را به مانند توده هاي به هم تنيده نسبت به قامت قوانين ماهوي تلقي مي نمايند ، لكن قواعد شكلي و مجموعه آئين دادرسي مدني مشتمل بر دستور ها و روش هايي براي نظم بخشيدن به دعوي و تامين عدالت و صلح اجتماعي است . روش مطلوب تر براي تحقق اين نظم ، همكاري طرفين دادرسي براي شناسايي مشترك حق و تبعيت تمام ذي نفعان با هدف تأمين عدالت است .

اين نگرش ، ضمن آنكه طرفين را به همكاري و رفتار مشترك براي دستيابي به احقاق حق رهنمون مي سازد ، فارغ از تحقق نقش ها و مسوليت هاي مهم آنان در مقابل يكديگر ، ( كه در واقع رقيب يا خصم در دادرسي هستند ) قصد ندارد كه ماهيت وجودي تقابل را از دادرسي سلب و طرفين را در جريان دادرسي به ايفاي وظايف و يا رفاقت جلب نمايد و در واقع مفهوم همكاري طرفين ، تلاش براي جلب همكاري حداكثري آنان و انجام به موقع ، صحيح و با صداقت تكاليف مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بوده و بيش از آن موافق تكليفي نخواهد بود . در هر حال ، همكاري در اجراي قوانين شكلي ، طرفين دادرسي را در مسير منتهي به سرعت مطلوب و كاهش هزينه هاي مادي و معنوي ناشي از دادرسي سوق داده و در پايان تلاش مي كند حتي در بخش اجراي داوطلبانه آرا مدني نيز خصوصيت و ضمانت هاي اجرايي خود را طرح نمايد و نهايتاً اينكه همكاري طرفين در جريان دادرسي چنانچه در ايجاد تعادل در انصاف و رعايت قانون از سوي دادرس و حفظ استقلال و نقش موثر وكلاي دادگستري ، موفق عمل نمايد ، واجد آثار مطلوب اجتماعي و توسعه اي خواهد بود.

چکيده:

همكاري ، آئين دادرسي مدني ، وكلاي دادگستري ، سرعت دادرسي ، كاهش هزينه هاي دادرسي ، استقلال وكلا ، ارائه به موقع دليل ، همكاري در سازش ، اطاله دادرسي .

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.