پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۷۲ شناسه:
داته ويك دراوانسيان دانشجو:
طراحي مجموعه ظروف گردشگري براي خانواده ي ايراني در جهت توسعه اكوتوريسم در ايران با رويكرد طراحي سبز عنوان فارسي:
Designing a set of tourist containers for the Iranian family to develop ecotourism in Iran with a green design approach عنوان انگليسي:

خروج سيل آساي ارز از كشور كه هرساله به دنبال افزايش آمار سفرهاي خارجي اتفاق مي افتد اين

مسئله را ضروري مي كند تا به توسعه ي گردشگري داخلي اهميت داده شود. ايران ساليانه حدود يك ميليارد

دلار بابت مسافرت هاي اتباع خود پرداخت مي كند،به تعبيري بهتر ،هر خانوار ايراني كه به طور متوسط پنج

عضو دارد،ساليانه 85دلار از سهم توليد ملي خود را بابت رونق اين بخش به بازار جهاني توريست مي

پردازد.بدون آنكه از اين بازار سهمي برده باشد.

با توجه به اين آمار توسعه گردشگري داخلي يك امر ضروري مي باشد كه ما نيز به عنوان يك طراح

با طراحي محصولات بهينه سعي در تسهيل فرايند سفر و گردش خانواده هاي ايراني مي كنيم.

ظروف غذاخوري نيز يكي از الزامات سفر هاي خانواده هاي ايراني مي باشد كه همچنين دغدغه هاي

زيادي را براي اعضاي خانواده به خصوص زنان يا مادران ايجاد مي كند و باعث لذت نبردن و استراحت نكردن

آنان در سفر مي شود.يكي ديگر از مشكلات عمده استفاده از ظروف يكبارمصرف مي باشد كه صدمات بسياري

را به محيط زيست وارد مي كند.

با توجه به اطلاعات جمع شده از بازار هاي تهران (شوش، 15خرداد،مولوي ، ميدان راه آهن و )... و

بررسي نمونه هاي موجود در اين بازار ها سعي شد راه حلي براي خانواده هاي ايراني با توجه به فرهنگ

گردشگري و غذاخوري آن ها ارائه گردد.

بر پايه اين مطالعات و نتايج بدست آمده ،رويكرد طراحي سبز مورد انتخاب قرار گرفته است.در ادامه

با استفاده از روش شناسي لاوسون كه شامل سه مرحله ي جمع آوري اطلاعات ، پردازش و ايده پردازي

اطلاعات و ارزشيابي آن مي باشد به محصول نهايي دست مي يابيم.نتايج اين پايان نامه در دو بخش نظري و

عملي ارائه خواهد شد.

چکيده:

ظروف گردشگري،طراحي سبز،محيط زيست،ظروف پلاستيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم باقري طالقاني استاد راهنما:
دکتر نسرين مقدم استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.