پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۷۰ شناسه:
ميثم اشعرئين دانشجو:
تاثير بازارگرايي داخلي بر تاييد برند عنوان فارسي:
the effect ofn internal market orientation on brand enactment عنوان انگليسي:

تاثير بازارگرايي داخلي بر تاييد برند نقش ميانجي دانش برند و هويت يابي با برند

چکيده:

بازار گرايي داخلي برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نادر سيداميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.