پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz9 دفاع:
۲۹۶۶ شناسه:
رضا محمدزاده دانشجو:
مدل بخش‌بندي بازار ورزش همگاني ايران عنوان فارسي:
Segmenting the Sport for All market in Iran and design the optimal model عنوان انگليسي:

ورزش همگاني گسترده‌ترين مفهوم مشاركت در فعاليت‌بدني و ورزشي است و نه تنها در بر گيرنده كامل ابعاد ورزشي است؛ بلكه شامل انواع مختلف فعاليت‌هاي جسماني از بازي‌هاي غيرمنظم خودجوش تا تمرينات بدني منظم را دربر مي‌گيرد (كيل-پاتريك ، 2005). فلسفۀ ورزش همگاني تشويق شهروندان به ورزش و فعاليت‌هاي بدني است و نيز پيامي براي سياست‌گذاران دارد تا از موقعيت خود براي پيشبرد اين هدف و فراهم‌آوردن فرصت براي مشاركت عموم افراد استفاده كنند .

چکيده:

ورزش همگاني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۹۹

مديريت ارتقاي سلامت (انجمن علمي پرستاري)

e-ISSN:2251-9947 /

اولويتبندي عوامل بازدارنده مشاركت در ورزش همگاني به "روش پراميتي"

رضا محمدزاده* ابراهيم عليدوست قهفرخي مجيد جلالي فراهاني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.