پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۶۳ شناسه:
نهال محسن زاده طبري دانشجو:
بررسي جذب و رهش داروي انتي بيوتيك به وسيله چهارچوب فلز-الي MIL-۱۰۱(Fe) عنوان فارسي:
The synthesis of metal organic frameworks for antibiotic drug delivery عنوان انگليسي:

ساخت چهار چوب فلز الي به روش حلال گرمايي صورت گرفت و بارگذاري داروي سفالكسين صورت گرفت و رهش ان انجام شد

چکيده:

سفالكسين چهارچوب فلز الي حلال گرمايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدعلي موسويان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر پريسا خديوپارسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.