پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۵۹ شناسه:
سيدسهراب سهرابي دانشجو:
بررسي حقوقي نوآوريهاي سياست هاي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري عنوان فارسي:
puplic law عنوان انگليسي:

بعد از بازنگري قانون اساسي در سال 1368و اضافه شدن اصل 110قانون اساسي در خصوص رهبري و بند دوم يعني تعيين سياست هاي كلي نظام از طرف مقام معظم رهبري و حسن نظارت بر انجام آنها اكنون تعيين خطوط اين سياست‌ها در خصوص انتخابات و تعيين مسيرهاي روشن براي انتخابات ميباشد.نواوريهاي سياست هاي كلي انتخابات به بحث و بررسي قوانين انتخابات و اصلاح آنها در راستاي سياست هاي كلي ميپردازد

چکيده:

انتخابات. سياست هاي كلي نظام. سياست هاي كلي انتخابات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ولي رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.