پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۵۷ شناسه:
پگاه داودي دانشجو:
اهميت بررسي شناخت معلمان نسبت به دوره پيش از خدمت تربيت معلم عنوان فارسي:
The Importance of Investigation of Pre-service Teachers' Beliefs of Teacher training course عنوان انگليسي:

مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير يك دوره تربيت معلم به معلمان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي انجام شد.

چکيده:

شناخت معلم . دوره تربيت معلم.معلمان پيش از خدمت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عنايت اله شعباني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.