پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۹۵۴ شناسه:
نوشين لاري دانشجو:
بازتوليد سرمايه هاي اجتماعي-اكولوژيكي در شهر غذا از طريق طراحي محيط و منظر تاب آور عنوان فارسي:
socio-ecological capital reproduction in the city of food through resilient landscape and environmental design عنوان انگليسي:

در عصر حاضر، با رشد جمعيت شهرنشيني، نقش شهرها در توليد غذا امري اجتناب پذير است. با افزايش ساخت و سازهاي شهري كه با تخريب زمين هاي كشاورزي و باغات شهرها همراه بوده است، آسيب پذيري اجتماعي-اكولوژيكي شهرها افزايش يافته و جامعه شهري با مشكلاتي از قبيل خطر سلامت انسانها، عدم امنيت غذايي و خشكسالي غذايي دست به گريبان هستند. پژوهش پيش رو در نظر دارد تا با توجه به هويت شهر لامرد با پيشينه روستايي و كشاورزي، چرخه توليد-بازتوليد سرمايه هاي اجتماعي-اكولوژيكي اين شهر را به گردش درآورده و با بازآفريني انواع زيرساخت هاي سبز خوراكي و كشاورزي شهري مانند باغ-بازارها، باغات مشاركني، مزارع سبزيجات، باغ-بام ها، قلمستان ها و گلخانه ها، باغات مدارس و.... در مقياس محلات، محيط و منظري تاب آور خلق كند.

چکيده:

توليد غذا در شهر، آسيب پذيري، توليد-بازتوليد سرمايه اجتماعي-اكولوژيكي، محيط و منظر تاب آور

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا مثنوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.