پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۴۶ شناسه:
هومن رضواني نجف آبادي دانشجو:
تحليل حقوقي بيت كوين عنوان فارسي:
Bitcoin legal analysis عنوان انگليسي:

با توجه به رشد بسيار سريع ارزهاي رمزپايه و پرچمدار اين ارزها ، يعني بيت كوين و با عنايت به اين موضوع كه اين نوع از دارايي مجازي ، خصوصياتي منحصر به فرد دارد ، لذا بسياري از اين خصوصيات بايد در چارچوب هاي حقوقي - اقتصادي مورد تحليل و شناسايي دقيق واقع شوند ، تا از طرفي بتوان از اين ارزها استفاده نمود و از سوي ديگر براي استفاده از آنها و جلوگيري از سوء استفاده هاي قانوني و حقوقي و ايجاد معضلات اقتصادي براي جوامع و كشورها ، نياز مبرم به مقررات زايي توسط دولتها در خصوص اين ارزها الزامي است . به علت كمبود منابع و مطالعات گسترده حقوقي و اقتصادي ، در اين نوشتار سعي شده است ، به بررسي ماهيت بيت كوين و تعيين خواص و كاركردهاي آن در بستر تكنولوژي اقتصادي- حقوقي پرداخته شود تا بر اساس اين تحليل ها مشخص شود كه چگونه ميتوان با بررسي حقوق كشور كانادا در خصوص ارزهاي رمزپايه و از طرفي وضعيت حقوقي ايران ، به قانونگذاري در خصوص بيت كوين و ساير ارزهاي رمز پايه مشابه پرداخت و همينطور امكان استفاده از اين نوع ارزها در معاملات بين المللي بين ايران و ساير كشورها چگونه خواهد بود. در اين راستا با توجه به اينكه كشور كانادا جزو اولين كشورهايي است كه بيت كوين در آن قانوني شناخته شده است و قانونگذار اين كشور به جاي دادن بيت كوين در قالب بسياري از مقررات و بنيان هاي حقوقي سابق اين كشور پرداخته است و در مواردي نيز به وضع قوانين جديد در خصوص بيت كوين و ساير ارزهاي رمز پايه مبادرت نموده است ، وضعيت حقوقي و قانوني بيت كوين در اين كشور براي مطالعه تطبيقي براي بررسي انتخاب شده است . با توجه به اينكه قابل تبديل بودن، عدم تمركز، و حفظ امنيت از طريق كريپتوگرافي ويژگي هاي تمام ارزهاي رمزپايه مي باشد ، بنابراين تمركز اين نوشتار به بررسي بيت كوين براي شناخت تمام ارزهاي رمزپايه كه از تكنولوژي بلاك چين در ساختار ماهيتي خود بهره مند است ، خواهد بود . اكثر نظريات و تمام قوانين اشاره شده در اين نوشتار كه مربوط به بيت كوين هستند به طور يكسان قابل تعميم به تمام كريپتوكارنسي ها است . اين بررسي تطبيقي در خصوص بيت كوين كه در سه بخش كلي به معرفي انواع پول و كاركردهاي ارزهاي رمز پايه و بيت كوين ، وضعيت بيت كوين و مشكلات آن در حقوق فعلي ايران و در نهايت بررسي وضعيت حقوقي كشور كانادا در خصوص مقررات زايي در مورد بيت كوين و ارزهاي رمزپايه انجام شده است تا به اثبات اين فرضيه پرداخته شود كه قانونگذاري در خصوص بيت كوين در حقوق ايران و در نتيجه استفاده از بيت كوين در كشور براي مبادلات مالي بين المللي امكان پذير است و راه قانونگذار براي وضع قوانين و مقررات زايي در خصوص موضوعات مربوطه روشن شود و سعي گردد تا ابهامات حقوقي اقتصادي اين داراي مجازي ديجيتال تا حدي رفع گردد .

چکيده:

ارز رمزپايه ، بيت كوين در حقوق ايران ، بيت كوين درحقوق كانادا ، پول ديجيتال، پول الكترونيكي ، قانوگذاري در خصوص بيت كوين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.