پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۴۵ شناسه:
منا كرداني دانشجو:
پژوهشي پيرامون تايپوگرافي در تعامل با تصويرسازي( با تاكيد بر آگهي تبليغاتي چاپي) عنوان فارسي:
پژوهشي پيرامون تايپوگرافي در تعامل با تصويرسازي( با تاكيد بر آگهي تبليغاتي چاپي) عنوان انگليسي:

بازار محصولات براي فروش بيشتر نيازمند تبليغات است و طراحان همواره در جست‌وجوي شيوه‌هاي موثر تبليغ براي جلب توجه مشتريان بوده‌اند. از اين رو استفاده از انواع مختلف شگردهاي كاربردي تايپوگرافي و تصويرسازي در آگهي هاي تبليغاتي مي توانند روشي مناسب براي اين منظور باشند.

روش‌هاي مورد استفاده در انواع مختلف اين‌ گونه آگهي‌ها، با بر هم زدن عادات ديداري و ادراكات بصري مخاطب، احساس اشتياق به ديدن را در مخاطب افزايش مي‌دهند، از اين‌رو به منظور بررسي روش‌هاي به‌ كار رفته در اين نمونه‌ها، به طور مختصر به مقوله‌ي تايپوگرافي، تصويرسازي، عوامل مهم در تبليغات و سپس به تعامل تايپوگرافي و تصويرسازي در طراحي انواع آگهي‌هاي‌ تبليغاتي چاپي پرداخته شده‌است كه موارد ذكر شده از مهم ترين اهداف اين پژوهش مي‌باشند.

چکيده:

تايپ، تايپوگرافي، تصوير، تصويرسازي، آگهي تبليغاتي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.