پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۴۴ شناسه:
مليكا كريم خاني دانشجو:
بررسي كتاب هاي تعاملي آمريكا عنوان فارسي:
review american interactive books عنوان انگليسي:

چكيده

در اين پژوهش به مطالعه، بررسي و معرفي كتاب‏هاي تعاملي كودكان در آمريكا پرداخته مي‏شود . دليل انتخاب كشور آمريكا براي تحقيق و بررسي، تعلق و تنوع بيش‏تر اين كتاب‏ها به اين كشور است. اين پژوهش از نوع تحليلي- توصيفي است. روش گردآوري اطلاعات در اين پاياننامه به صورت ميداني، كتابخانهاي، مطالعه و بررسي، ترجمه كتب و وبسايتها ميباشد. هدف از بررسي اين كتاب‏ها نقش كتاب‏هاي تعاملي در ايجاد انگيزه براي كتابخواني خصوصاً در عصر ديجيتال است. اين كتاب‏ها خواه چاپي يا الكترونيكي همواره براي كودكان و بزرگسالان جذاب و كاربردي هستند و يادگيري و تعامل با آن‏ها از طريق اصل شگفت زدگي اتفاق مي‏افتد، كه تاثير آن بيشتر از كتاب‏هاي ساده خواهد بود. در كشور آمريكا گونه‏هاي موفقي از اين كتاب‏ها توليد مي‏شوند كه به مرور زمان و با پيشرفت ابزارها بر جذابيت و طرفداران آن‏ها افزوده مي‏شود. در كشور ما هنوز پيشرفت زيادي در ارتباط با كتاب و كتابخواني به نسبت كشوري مانند آمريكا اتفاق نيفتاده است. بنابراين، در ايران روند تعاملي، جذاب و كاربردي ساختن كتاب‏ها بسيار كند است و نمونه‏هاي كتاب تعاملي ديجيتال و چاپي كه موفق باشد به تعداد انگشتان دست هم نمي‏رسد. من در انتها كتابي تعاملي با موضوع طهران قديم را اجرا و سعي كردم از بيشتر تكنيك‏هاي كتاب متحرك كه معرفي كردم بهره ببرم.

چکيده:

كتاب‏هاي تعاملي، كودكان، آمريكا، عصر ديجيتال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنما:
دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.