پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۳۷ شناسه:
فريماه السادات حسيني دانشجو:
طراحي بسته بهداشت دهان و دندان براي كودكان سه تا شش سال با رويكرد ترغيبي عنوان فارسي:
designing hygienic package for children(age 3 to 6) with persuasive approach عنوان انگليسي:

سال‌هاي زيادي است كه از اختراع يكي از مهم‌ترين محصولات بهداشتي دهان و دندان"مسواك" مي‌گذرد. امروزه مسواك در اشكال و رنگ‌هاي مختلف ديده مي‌شود كه بيش از پيش اين محصول را جذاب كرده است. اين مسواك‌ها براي بزرگسالان شايد مناسب باشند اما كودك براي تشويثق شدن به محافظت از دهان و دندانش به چيزي بيشتر از مسواك نياز دازد. هنگاميكه كودك به سن ۲ يا ۳ سالگي مي رسد زمان آن فرا رسيده است تا نحوه مسواك زدن و مراقبت از دندانها را به او آموزش داده شود و جلوي آسيب به لثه‌ها گرفته شود تا امكان رشد و چيدمان مناسب دندان‌هاي دائمي فراهم شود. كودكان از مسواك زدن فراري هستند و براي رسيدن به اين هدف كودك نياز به ترغيب و تشويق دارد.

در اين تحقيق، محقق پژوهش‌هاي انجام شده، مقالات و كتب مرتبط با موضوع را مطالعه نموده و نمونه‌هاي موجود در بازار داخلي و خارجي، مشكلات و موانعي كه باعث شده‌اند كودكان از مسواك زدن امتناع كنند را بررسي و طي تحقيقات كتابخانه‌اي و ميداني و مردم نگاري به آناليز جزئيات مشكلات محصولات موجود، مشكلات و موانع رفتاري كودكان و هم‌چنين آناليز ويژگي‌هاي موجود در بسته‌هاي بهداشت دهان و دندان در بازار پرداخته است. در بازار محصولات بهداشت دهان و دندان، كمتر مسواك يا بسته بهداشت دهان و دنداني ديده مي‌شود كه كودك را به مسواك زدن تشويق و ترغيب كند. به بياني ديگر درصد بالايي از محصولات بهداشتي طراحي شده براي مراقبت از كودكان شامل يك عدد مسواك و يك عدد خميردندان بوده و نياز به طراحي بسته‌اي جامع‌تر با رويكرد ترغيبي كاملا احساس مي‌شود.

مراقبت از دهان و دندان در تمامي سنين لازم است ولي به دليل اهميت بالاي مراقبت از دهان و دندان در سنين 3 تا 6 سالگي، بسته بهداشت دهان و دندان با رويكرد ترغيبي براي كودكان در اين رده سني طراحي شده است.

چکيده:

طراحي صنعتي، طراحي ترغيبي، بهداشت دهان و دندان، كودكان، مسواك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اژدري استاد راهنما:
دکتر فرزانه هنربخش استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.