پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۳۶ شناسه:
سعيد شاطري دانشجو:
ساخت گرانول كروي آلومينا از فلز آلومينيم به روش قطره در روغن سيليكون عنوان فارسي:
Preparation method on the spherical Alumina Granola with silicone oil drop عنوان انگليسي:

چكيده

از آنجا كه استفاده از كاتاليست يك نياز ضروري در صنعت مي باشد و استفاده ازكاتاليست ها بصورت توده يا همگن معمولا بسيار گران قيمت مي باشد، براي ايجاد سطح از پايه كاتاليست استفاده مي شود كه به آنها كاتاليست پايه دار يا ناهمگن اطلاق مي شود. پايه كاتاليست بايستي سطح و بستر وسيعي براي ايجاد تماس بين واكنش دهنده ها ايجاد نموده و همچنين خود نيز خواص مطلوبي در جهت بهبود بازده واكنش داشته باشد. يكي ار محبوب ترين و مرسوم ترين اين مواد آلومينا است.

پودر آلومينا مشكلاتي را در راكتورها ايجاد مي كند به همين دليل،آلومينا را بصورت يك جسم سراميكي استفاده مي كنند و ازآنجا كه جسم كروي بهترين استحكام و خواص مكانيكي را براي بافت ترد و متخلل سراميكي ايجاد مي كند آنرا به صورت كروي مي سازند. اين دانه هاي سراميكي كروي در حمل بسته بندي و كنترل فشار راكتور و جلوگيري از پديده كانال زني و حجم مرده و ... بسيار مهم هستند. آلومينا فازهاي مختلفي دارد كه گاما آلومينا مرسوم ترين نوع آن است.

در اين پروژه براي ايجاد يك كره سراميكي گاما آلومينا به قطر حدود 2 تا 3 ميليمتر از فلز آلومينيم به عنوان منبع آلومينيم و روش سل-ژل و ايجاد ژل در حين شكل دهي در ستون روغن سيليكون استفاده شد. روش قطره روغن در مقالات و پژوهش هاي مختلفي به عنوان يكي از روش هاي ساخت براي تهيه گرانول گاما آلومينا ارائه شده است. تهيه گرانول گاما آلومينا در روغن سيليكون مزاياي ويژه اي نسبت به هيدروكربن ها دارد كه در بخش تئوري به آن اشاره شده است و همچنين به علت هضم فلز آلومينيم در اسيد نيتريك با شرايط خاص عدم وجود يون كلر در ساختار سراميكي استحكام بالاتري را نسبت به ساير نمونه ها ايجاد نموده است. ضمناً در اين پروژه راهكار و روشي براي ساخت صنعتي اين محصول استراتژيك ارائه شده است.

چکيده:

گرانول آلومينا - سيليكون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد توسلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.