پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۹۳۱ شناسه:
نازنين محمدخاني نژاد دانشجو:
طراحي مجموعه فرهنگي-آموزشي با رويكرد توسعه ميان افزا در بافت تاريخي محدوده ميدان بهارستان عنوان فارسي:
Designing a Cultural_Educational Complex Based On Infill Development Approach In The Historical range Of The Baharestan Square عنوان انگليسي:

زندگي جديد، چون علم فني جديد اجازه نمي دهد از امكانات شهري هاي كهن تصويربرداري مصنوعي انجام شود. اگر هم نخواهيم در احساساتي نا اميدانه گرفتار آييم، لازم است كه آن ها را باز شناسيم. امروزه بايد الگوهاي كهن را زندگي دوباره بخشيد، به جاي آن كه از آن ها تصويربرداري مو به مو صورت پذيرد، با آزمون آنچه بو طور اساسي در آفرينش آن ها بوده است و تطبيق آن با اوضاع و احوال جديد مي توانيم بذري را در زمين ظاهرا باير كه قادر است از نو جوانه بزند، بپاشيم. توسعه ميان افزا، توسعه اي بر روي قطعه زميني است كه در ميان ساختمان ها باقي مانده است. به عبارت ديگر توسعه ميان افزا بازيافت اراضي خالي داخل نواحي شهريست كه شكاف هاي موجود را پر كرده و در استفاده از ظرفيت هاي موجود شهر و محافظت از زمين هاي بكر و جلوگيري از توسعه پراكنده شهري نقشي حياتي دارد. بناهاي ميان افزا بايد داراس سر زندگي هنري بوده و بر اساس استانداردهاي عالي و هماهنگ با مقياس و شخصيت محوطه هاي تاريخي كه در آن قرار دارند، طراحي شوند.

چکيده:

توسعه ميان افزا_ميدان بهارستان_عمارت مسعوديه-بافت تاريخي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.