پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۹۳۰ شناسه:
ثمره عباسي دانشجو:
مدل‌سازي رياضي چندهدفه براي برنامه ريزي زنجيره تامين در حوزه سلامت با ملاحضه تاب آوري عنوان فارسي:
Multi-objective mathematical modelling of a resilience supply chain in health care عنوان انگليسي:

مكانيابي تسهيلات در برنامه ريزي زنجيره تامين نقش اساسي دارد. مكانيابي نامناسب تسهيلات و يا تعداد نامناسب تسهيلات مي تواند منجر به افزايش هزينه ها و كاهش كيفيت خدمات شود. هنگامي كه هدف تاسيس تسهيلاتي مهم مانند تسهيلات درحـوزه سـلامت باشـد تصميم گيري نادرست مي تواند خسارات جبران ناپذيري مثل شيوع بيماري و مـرگ و ميـر به همراه داشته باشد. تسهيلات داراي ويژگيها، ابعـاد و ظرفيت هاي متفاوتي هستند و سلسله مراتبي در نظر گرفتن تسهيلات اهميت بالايي دارد. از طرفي مي دانيم جوامع بشري در معرض بلاياي طبيعي قرار دارند كه مي توانند كاركرد تسهيلات را دچار اختلال كنند. آمادگي و برنامه ريزي پاسخ براي از بين بردن يا كاهش اثرات منفي آنها ضروري است. لذا در سيستمهايي بـا اهميت بالا مثل سيستم سلامت، قبل از تايين مكان مناسب تسهيلات اين احتمال اختلال را بايد در نظر گرفت تا از خسارت هـاي جبـران ناپـذير آن پيشگيري كرد.

در اين تحقيق يك مدل برنامه ريزي چند هدفه براي مكانيابي تسهيلات در حوزه سلامت به صورت سلسله مراتبي با در نظر گرفتن احتمال رخداد و با هدف افزايش تاب آوري سيستم ارائه مي گردد. در اين مدل تسهيلات حوزه سلامت در بخش خدمات درماني شامل درمانگاه ها و بيمارستان ها مي باشد و به صورت سلسله مراتبي در نظر گرفته مي شود. تصميمات مكانيابي در اين تحقيق قبل از وقوع اختلال مي باشد. مدل داراي دو تابع هدف بوده كه در تابع هدف اول به وسيله كاهش مسافت طي شده هزينه سيستم كاهش يابد و در تابع هدف دوم به وسيله افزايش حداقل فاصله مجاز بين تامين كنندگان تاب آوري سيستم را افزايش دهد. در انتها مدل توسط روش حل دقيق و همچنين روش حل فرا ابتكاري حل شده و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته شده است.

چکيده:

برنامه ريزي زنجيره تامين + حوزه سلامت + تاب آوري + مكانيابي سلسله مراتبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي بزرگي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.