پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۹۲۸ شناسه:
مهدي موحدي دانشجو:
طراحي مسجد بر مبناي شريعت اسلام عنوان فارسي:
The architectural design of the mosque based on lslamic shariat عنوان انگليسي:

اديان الهي آيين و شيوه اي براي زندگي بشر هستند . گستره و جايگاه اين آيين تنها به ارتباط معنوي انسان با خداوند محدود نمي گردد و شامل همه شئون زندگي آدمي است.

ورود دين به عرصه هاي مختلف زندگي را شريعت گويند . شريعت عبارت است از احكام و دستورات ، عبادات و اخلاقياتي كه دين براي همه جوانب زندگي انسان تشريح مي كند .

معماري فضا و بستر زندگي را مي سازد ؛ منظور از زندگي شايد همان معنايي است كه شريعت برايش برنامه ارائه مي نمايد و بي شك اين دو موضوع نسبت به يكديگر بيگانه نيستند. رسالت اين پايان نامه آن است تا قدمي براي رسيدن به پاسخ اين پرسش بنيادين يعني "چگونگي و نحوه ارتباط شريعت و معماري" بردارد . براي ورودي دقيق تر به مسئله لازم است ارتباط شريعت و معماري را در موضوعي خاص تر مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. موضوع مورد نظر اين پايان نامه مسجد است . مسجد به دليل آنكه خود نمادي از دين اسلام محسوب مي گردد بهترين موضوع جهت بررسي در اين زمينه مي باشد.

با توجه به اين مطالب ، در دو حيطه مبناي نظر و طراحي به اين موضوع پرداخته شد . در بررسي مباني نظري اين ارتباط ، سعي شد نوع و چگونگي رابطه طراحي معماري به معناي عام و طراحي مسجد به معناي خاص با شريعت اسلام مورد بررسي قرار بگيرد. در بخش طراحي نيز سعي شد نتايج حاصل از بخش نظري مورد چالش طراحي قرار گرفته و آثار خط اين مباني نظري در معماري و طراحي مسجد ديده شود .

چکيده:

معماري، فقه، شريعت، مسجد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عيسي حجت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.