پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۹۰۵ شناسه:
اميد عزتيان پارسا دانشجو:
طراحي گلدان براي نگهداري خودكار گياه با رويكرد ucd عنوان فارسي:
Smart pot design For automatic plant maintenance With a Contextual approach عنوان انگليسي:

هدف از طراحي زمينه گرا در نظر گرفتن و اعمال مواردي است كه فراتر از طراحي كاركردگرا يا حتي كاربر محور مي تواند در طراحي محصول مطرح گردد. با توجه به اين امر ، طراحي گلدان هوشمند مي تواند نوعي رسالت سازي يا مانيفستيشن براي اعمال مفاهيمي است كه در نگاه كاركرد گرا يا كاربر محور گنجانيده نشده است. در تحليل علمي دو ديدگاه براي بررسي مسائل داريم، ديدگاه اول علوم طبيعي Natural Sciences است و ديدگاه دوم، نگاه زمينه گرا Contextual مي‌باشد. در اينجا به بررسي ديدگاه زمينه گرا Contextual مي‌پردازيم، در لغت Context به معني درهم تنيده مي‌باشد و مفهوم كلي آن يعني عوامل فراتر از آن چيزي است كه بتوان به يك سري متغير تقليل پيدا كنند. پس بايد مجموعه‌اي از متغيرها را در آن نظر بگيريم تا به نتيجه كامل و مشخص برسيم مثلا مي‌خواهيم رفتار تقلب را بين دانشجوها اصلاح كنيم، در نگاه اول مي‌گويند مثلا فاصله دانشجوها را بيشتر بشود تا ميزان تقلب كمتر مي‌شود اما وقتي از ديدگاه زمينه گرا مورد بررسي قرار مي‌دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه تقلب به اين صورت كم نمي‌شود بلكه بايد موارد بيشتري را مورد بررسي قرار داد مانند اينكه روش تدريس تغيير كند، روش آموزش بايد تغيير كند، روش ارزيابي بايد عوض بشود، شيوه آماده سازي دانشجو بايد عوض شود و كلا بايد از پايه مورد بررسي قرار بگيرد، رويكرد زمينه گرا، رويكرد تكميلي نگاه علمي به كار محور است، 7 بخش در رويكرد زمينه گرا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، كه به صورت اجمالي هر يك از آن‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند و بخش فعاليت Activities به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1- فعاليت Activities

2- خاطرات Memories

3- مكالمه Conversation

4- جامعه Society

5- موقعيت Position

6- احساس Feeling

7- بازار Market

چکيده:

گلدان هوشمند، رويكرد زمينه گرا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اژدري استاد راهنما:
دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.