پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۴ دفاع:
۲۹۰۲ شناسه:
سوگل كشوري دانشجو:
ارزيابي و رتبه‌بندي تامين‌كنندگان در شركت احداث و توسعه ريلي مپنا با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره عنوان فارسي:
Supplier assessment and ranking in MAPNA railway construction and development with MCDM عنوان انگليسي:

در دهه‌هاي اخير مساله‌ي مديريت زنجيره تامين به يكي از مهمترين مسائل مورد بررسي تبديل شده است و پژوهش‌هاي گوناگوني حول محور ارزيابي و رتبه‌بندي تامين‌كنندگان صورت پذيرفته است كه در ادبيات موضوع به آن‌ها پرداخته‌ايم. مساله‌‌ي ارزيابي و رتبه‌بندي تامين كنندگان خود با مسائلي از قبيل شناسايي معيارها و شاخص‌ها، تعيين وزن‌ها در راستاي ارزيابي عملكرد تامين‌كننده و سپس رتبه‌بندي تامين‌كنندگان بر اساس وزن‌هاي تعيين شده قابل تقسيم است كه براي هر يك از آن‌ها تا به حال تكنيك‌ها و روش‌هاي گوناگوني ذكر شده‌اند.

نكته‌ي حائز اهميت آنست كه ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان از مسائل روز مطرح در دنيا مي‌باشد لذا شركت‌هاي گوناگوني در ايران اين مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهند. از آنجا كه شركت احداث و توسعه ريلي مپنا يكي از سازمان‌هاي مهم و كليدي مي‌باشد و در زمينه‌ي كاري خود با تامين كنندگان گوناگوني در ارتباط است لذا در اين پژوهش به ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان اين سازمان مي‌پردازيم.

در اين پژوهش با استفاده از طوفان فكري و روش دلفي معيارها را شناسايي نموده سپس توسط روش BWM (بهترين-بدترين) كه روشي نوين در ارائه‌ي وزن معيارهاست و از دقت بيشتري نسبت به روش‌هاي پيشين برخوردار است، وزن معيارها را مشخص نموده و در نهايت به كمك روش تاپسيس و ويكور به رتبه‌بندي تامين كنندگان مي‌پردازيم.

در ميان پنج تامين كننده، تامين كننده A4 بعنوان تامين كننده برتر شناسايي شده است.

چکيده:

ارزيابي ،تصميم گيري چند معياره،تامين كننده، روش بهترين-بدترين،تاپسيس، ويكور

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.