پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۰ دفاع:
۲۸۹۹ شناسه:
محمد نگارشي دانشجو:
بررسي تاثيرات پساتحريم ايران بر قراردادهاي نفت و گاز با تاكيد بر آيين حل و فصل اختلافات عنوان فارسي:
revision of the post sanction affection on gas and petroleum contractswith an emphasize on methods of settlements of dispute عنوان انگليسي:

به دنبال شكل گيري برجام و توافقات ناشي از آن همچون هر توافق ديگري نقض عهد احتمالي اطراف توافق ممكن به نظر مي نمود و از اين حيث با توجه به حجم بالاي مبادلات نفت و گاز ايران نسبت به ساير صنايع و تاثير انكار ناپذير اين صنعت در اقتصاد كشور بر آن شدم تا ضمن اين رساله به بررسي تاثيرات، جنبه هاي مثبت و منفي لغو تحريم هابر قرارادادهاي جديد نفت و گاز و مآلاَ ريسك هاي موجود قراردادي و غير قراردادي و روش هاي حل و فصل اختلافات احتمالي در همين زمينه ها پرداخته شود

چکيده:

تحريم. قرارداد هاي آي پي سي.برجام.روش هاي حل و فصل اختلافات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر حسين نواده توپچي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

revista sangregorio

/

sanctions and petroleum contracts in contemporary international law

محمد نگارشي و سيد باقر مير عباسي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.