پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۲۸۹۵ شناسه:
حسين محمدي دانشجو:
مديريت سيگنال هاي خود متداخل در سيستم هاي دو طرفه هم باند عنوان فارسي:
Self-Interference Management in In-Band Full-Duplex Systems عنوان انگليسي:

از آنجايي كه طيف راديويي محدود است، افزايش خروجي سيستم‌ها بدون در نظر گرفتن استفاده بهينه از طيف ممكن نيست. مهم‌ترين هدف در سيستم‌هاي دو طرفه افزايش دو برابري انتقال اطلاعات نسبت به سيستم‌هاي يك طرفه است، كه در آن به صورت هم‌زمان در يك باند فركانسي اطلاعات هم فرستاده مي‌‌شود و هم گرفته مي‌‌شود. همين امر باعث به وجود آمدن سيگنال خود‌متداخل در آنتن گيرنده مي‌‌شود. روش‌هاي كاهش و مديريت اين سيگنال تداخلي موضوع اصلي اين پژوهش است. دو حالت كلي‌ براي از بين بردن سيگنال خود متداخل به نام‌هاي روش‌هاي فعال و غير فعال وجود دارد كه روش فعال خود به دو زير مجموعه‌ي آنالوگ و ديجيتال تقسيم مي‌‌شود.

چکيده:

سيستم هاي دو طرفه هم باند-سيگنال هاي خود متداخل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم صباغيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.