پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۸۹۳ شناسه:
مسعود سرزعيم دانشجو:
مطالعه عددي اثر رفتار تيكسوتروپيك خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك عنوان فارسي:
Effect of Blood’s Thixotropic Behavior on its Pulsatile Flow in an Elastic Artery: a Numerical Study عنوان انگليسي:

با توجه به اين كه خون سيالي از نوع غير نيوتني است لازم است اثر خواص غيرنيوتني خون بر تغيير شكل ديواره رگ و تنش هاي وارده بر آن بررسي گردد. براي پاسخ به اين سئوال لازم است انعطاف پذيري ديواره و نيز وجود گرفتگي در مسير جريان سيال بطور همزمان در نظر گرفته شوند. در مورد سيالات غيرنيوتني از جمله خون كار قابل ملاحظه اي در گذشته صورت نگرفته است. نظر به اين كه تنش برشي سيال عامل موجب تغيير شكل ديواره و تغيير شكل ديواره نيز موجب تغيير در مشخصه هاي جريان (ميدان سرعت و فشار) مي گردد با مسئله پيجيده اي مواجه هستيم كه براي حل آن لازم است از روش هاي عددي استفاده كنيم. در اين تحقيق اين كار با استفاده از نرم افزار "كامسول" يا

"اوپن فوم" انجام مي گيرد.

چکيده:

خون، سيال غيرنيوتني، گرفتگي سرخرگ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.