پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۲۸۸۸ شناسه:
عليرضا عرفانيان اصل دانشجو:
• الزامات حقوقي افزايش بازدهي كاركنان دولت با تكيه بر قوانين استخدامي عنوان فارسي:
Legal requirements increase the efficiency and effectively of government employees by relying  on employment laws عنوان انگليسي:

بخش اعظم امور عمومي در كشور ايران توسط نظام اداري انجام مي پذيرد، در واقع نظام امور عمومي و سياسي در كشور ما به گونه اي طراحي شده است كه تقريبا كليه مسايل از طريق بخش هاي اداري حل و فصل مي گردد لذا هيچ موردي را نمي توان يافت كه در آن دولت حضور نداشته باشد يا نقش كمرنگي داشته باشد. در كليه بخشها اعم از كشاورزي، صنعت، خدمات عمومي، اقتصاد، شهرسازي، مسكن و... رد پاي دولت به خوبي ديده مي‌شود و چنين مسأله اي باعث شده است كه در كشور ايران نظام اداري متورمي وجود داشته باشد. اين شيوه باعث شده است كه بخش اعظم نيروي كار در كشور ايران جذب دستگاه‌هاي اداري. تحت عنوان كارمندان دولت گردد. و يك چهارم بودجه كشور صرف پرداخت حقوق كارمندان اداري گردد . از طرفي بر اساس آمار منتشر شده، جمعيت شاغل در بخش دولتي ۲ ميليون و ۲۸۰ هزار نفر بوده است. با اين حال با توجه به اين حجم هزينه، بايد بهترين بازدهي و كارآمدترين نظام اداري را انتظار داشت. اما اين نگراني وجود دارد كه اين هدف به طور كامل در كشور قابل اجرا نباشد. محقق در اين تحقيق در تلاش است كه عوامل افزايش / كاهش بازدهي و بهره وري را در درجه اول معرفي نمايد و سپس به ارائه راهكار قانوني مناسب جهت ارتقا راندمان كاركنان اداري بپردازد .

چکيده:

كارمند . بازدهي . كارمدي . عملكرد . بهره وري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم موسي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.