پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۲۸۸۴ شناسه:
زهرا شهسواري دانشجو:
تاثير نوع تمرين بر هايپرتروفي پاتولوژيكو عملكرد قلبي و شاخص هاي مرتبط با آن (FGF23, &Klotho ) در رت هاي نر مبتلا به نارسايي كليه (CKD) عنوان فارسي:
The effects of type of exercises on left ventricular pathological hypertrophy and its related indexes (FGF23, & Klotho, FGFR) of male rats which got effected by chronic Kidney disease (CKD) عنوان انگليسي:

مقدمه :

مبتلايان به بيماري كليوي همزمان با خود بيماري از فرايندهاي پاتولوژيكي متعددي رنج مي برند, كه بسياري از اين بيماري ها به هم مرتبط هستند. عوارض قلبي-عروقي به عنوان يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير در بيماران مبتلا به نارسايي كليه شناخته شده است[1, 2].

مرگ و مير در بيماران مزمن كليوي بيشتر از آنكه حاصل روند نارسايي كليه باشد, نشات گرفته از بيماري هاي قلبي عروقي وابسته به آن است. در نارسايي كليوي به دليل اختلال در تنظيم مواد معدني و التهاب مزمن و همچنين بر هم خوردن تنظيم هورمون هاي وابسته به عملكرد كليه, بروز بيماري هاي قلبي عروقي همچون هايپرتروفي پاتولوژيك بطن چپ, فيبريلاسيون دهليزي, تغييرات بافت اندوتليال و كلسيفيكاسيون, فشار خون و انفاركتوس قلبي بسيار شايع است[2-4].

متابوليسم غيرطبيعي مواد به علت نقص عملكرد كليه و اتلاف مواد معدني از استخوانها, افزايش فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23 را به دنبال دارد كه خود به عنوان يك آغازگر در ايجاد روند هايپرتروفي پاتولوژيك و در بيماران كليوي قلمداد مي گرد زماني كه تنظيم كلسيم و فسفر سرم بهم مي خورد, و همچنين پركاري ثانويه پاراتيروئيد و افزايش پاراتورمون در خون, از عوامل تاثيرگذار بر هايپرتروفي پاتولوژيك بطن چپ شناخته شده است[5].

نارسايي كليوي با كلسيفيكاسيون عروقي و افزايش فشارخون همراه بوده كه اين امر با تشكيل پلاك هاي آترواسكلروز و نفوذ تركيبات حاصل از كلسيفيكاسيون به لايه هاي داخلي عروق همراه باشد كه باعث پرفشار خوني و نهايتا آسيب به بافت قلب مي شود, متابوليسم غيرطبيعي مواد به علت نقص عملكرد كليه, اتلاف مواد معدني را از استخوانها افزايش مي دهد و باعث ته نشين شدن مواد معدني در ساختمان عروق مي گردد. كلسيفيكاسيون عروقي با انواع مختلفي از اختلالات قلبي عروقي شامل سختي شريان ها و نهايتا هايپرتروفي پاتولوژيك بطن چپ و كاهش عملكرد قلبي همراه است.[1].

تحقيقات مختلف نشان داده اند كه افزايش سطح FGF23 در بيماران نارسايي كليه علاوه بر كلسيفيكاسيون عروق، بيماري هاي عروقي محيطي و انفاركتوس قلبي، رابطه مستقيمي با هايپرتروفي بطن چپ دارد. از مهمترين فاكتورهايي كه در توسعه عملكرد غيرطبيبعي اين بيماران مشاركت مي كند و به طور مستقيم و غيرمستقيم در فرايند هايپرتروفي بطن چپ دخالت دارد, فاكتور رشد فيبروبلاستي 23 مي باشد[6].

در بيماران مزمن كليوي, فاكتور رشد فيبروبلاستي 23 يك بيوماركر حساس براي اختلال در تنظيم كليوي فسفات محسوب مي شود. به طوري كه سطوح آن در مراحل اوليه اختلال عملكرد كليه افزايش مي يابد, تا به فيلتراسيون گلومرولي در بيماران كمك كرده و دفع فسفات از ادرار را زياد كند[7].سطوح بالاي فاكتور رشد فيبروبلاستي 23 (FGF23) با مرگ و مير افرادي كه در مراحل آخر بيماري نارسايي كليوي به سر مي برند در ارتباط است و با ميزان فيلتراسيون گلومرولي رابطه عكس دارد. همچنين سطوح بالاي FGF23 با هايپرتروفي بطن چپ در افرادي كه بيماري كليوي متوسط تا شديد دارند, در ارتباط بوده است[6].

چکيده:

بيماران نارساي كليوي(CKD), تمرينات مقاومتي, تمرينات هوازي, هايپرتروفي بطن چپ, آترواسكلروز آئورت, FGF23, پاراتورمون, Klotho&, FGFR, كلسي تريول, فسفر, كلسيم, آنژيوتنسين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
دکتر شهرام رباني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

جهاد دانشگاهي

/

تاثير تمرين شنا بر هايپرتروفي و عملكرد قلبي و شاخص هاي مرتبط FGF23,Klotho در رت هاي مبتلا به نارسايي مزمن كليه

زهرا شهسواري .دكتر رحمان سوري . دكتر شهرام رباني. دكتر سيروس چوبينه. سينا رخصتي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.