پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۲۸۸۳ شناسه:
مهران رضواني ممان دانشجو:
بهينه سازي نمايش تبليغات درون برنامه اي بر اساس تحليل رفتار كاربران با استفاده از داده كاوي عنوان فارسي:
In App-Advertising Optimization Based on a User Behavioral Analysis by Data Mining عنوان انگليسي:

امروزه با توسعه بازاريابي ديجيتال كه به صورت برخط انجام مي‌گيرد، حوزه بازاريابي سبك جديدي به خود گرفته است به گونه‌اي كه امروزه تبليغات هدفمند بخش قابل توجهي از بازاريابي ديجيتال را به خود اختصاص داده‌است. تبليغات هدفمند به منظور افزايش بازدهي تبليغات و كاهش هزينه تبليغ دهندگان صورت مي‌گيرد كه به طور خاص در اين تحقيق با تحليل ويژگي‌ها و رفتار كاربران در برنامه‌ها و بازي‌هاي موبايلي، تصميم گرفته مي‌شود كه چه نوع تبليغاتي به هر كاربر نمايش داده شود تا بيشترين بازدهي حاصل شود. منظور از بيشينه سازي بازدهي در تبليغات درون برنامه‌اي بيشينه سازي نرخ كليك3 بر روي تبليغات مي‌باشد كه بدين منظور از روش هاي داده كاوي استفاده مي‌گردد. هدف انجام اين تحقيق دستيابي به يك سيستم توصيه‌گر4 بهينه نمايش تبليغات درون برنامه‌اي به منظور افزايش بازدهي تبليغات و بهبود عملكرد تبليغ دهندگان و انتشار دهندگان مي‌باشد كه با توجه به رشد روز‌افزون بازاريابي ديجيتال و به طور خاص تبليغات هدفمند، ضروري به نظر مي‌رسد. اين بهينه سازي منجر به كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري تبليغ دهندگان و افزايش درآمد شركت هاي سازنده‌ي پلتفرم هاي تبليغات درون برنامه اي كه بستر نمايش تبليغات در درون برنامه‌ها و بازي‌هاي موبايلي را فراهم مي‌آورند (اين شركت ها نقش اتصال دهنده تبليغ دهندگان و انتشار دهندگان به يكديگر را دارند) و نيز افزايش درآمد براي توسعه دهندگان مي‌شود كه ساخت برنامه‌ها و بازي‌هاي موبايلي را بر عهده دارند و از طريق نمايش تبليغات در برنامه‌ها و بازي‌هاي خود كسب درآمد مي‌كنند.

چکيده:

بهينه‌سازي، داده‌كاوي، بازاريابي‌ ديجيتال، تبليغات درون‌برنامه‌اي، تحليل رفتار كاربران برخط، سيستم توصيه‌گر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا توكلي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.