پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۶ دفاع:
۲۸۷۸ شناسه:
نيما كمالي روستا دانشجو:
بررسي اعمال قاعده دپاساژ در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز عنوان فارسي:
DEPACAGE IN UPSTERAM OIL AND GAS CONTRACTS عنوان انگليسي:

يكي از مباحثي كه در قرارداد ها بالاخص قرارداد هاي نفتي در حوزه بالادستي همواره مورد منازعه بوده بحث قانون حاكم بر قرارداد ها است. اهميت كاربرد قانون حاكم بر قرارداد زماني مشخص مي شود كه طرفين در اجراي قرارداد به مشكل بر ميخورند. براي حل اين مشكل براي كشور ميزبان مطلوب اين است قرارداد تابع قانون ملي خود باشد و در دادگاه هاي داخلي دعوي مطرح شودو از طرفي شركت هاي نفتي به اين مسئله واقف هستند كه اگر دعوي در دادگاه كشور ميزبان مطرح شود منافع آنها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و اين كشور ميزبان است كه مي تواند. حال سوالي در اينجا مطرح است كه آيا ميتوان برقرارداد هاي بالادستي صنعت نفت و گاز چند قانون را بر آن حاكم كرد به عـبارتي آيا ميتوان يك سيستم التـقـاطي براي قانون حاكم بر قرارداد را پيش بيني كرد؟

چکيده:

قانون حاكم، بالا دستي، قرارداد هاي نفتي، شروط قراردادي، دپاساژ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.