پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۸۷۱ شناسه:
محمدرضا صدرخواه دانشجو:
طراحي و ساخت درون كاشت هاي ارتوپدي با استفاده از تيتانيوم نانوساختار توليد شده با اعمال تغيير شكل شديد پلاستيك عنوان فارسي:
Manufacturing of orthopedic Ti implants processed via severe plastic deformation عنوان انگليسي:

در ميان فلزات با استحكام ويژه بالا، تيتانيوم و آلياژهاي آن به دليل خواصي نظير استحكام استاتيكي بالا، چگالي نسبتاً پايين، مقاومت به خوردگي بالا و زيست سازگاري مناسب، جايگاه ويژهاي دارند. اخيراً تيتانيوم خالص تجاري به دليل مزايايي نظير عدم وجود عناصر آلياژي مضر براي انسان، مقاومت به خوردگي بالا و مدول يانگ مناسب مورد توجه واقع شده است. عمده ترين عيب تيتانيوم خالص تجاري، استحكام نسبتاً پايين در مقايسه با استحكام تيتانيوم هاي آلياژي است. امروزه تيتانيوم خالص تجاري به دليل زيست سازگاري بالا با بدن انسان به طور فزاينده اي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به منظور دستيابي به خواص مكانيكي بهتر بدون به خطر انداختن ديگر خواص مفيد تيتانيوم همچنين به جهت رسيدن به ساختار ريزدانه از روش فشار در كانال زاويه اي مساوي با مقاطع يكسان استفاده مي شود. اصلاح اندازه دانه توسط اين روش به بهبود خواص مكانيكي و كاربردي تيتانيوم منجر خواهد شد. فرآيندهاي تغيير شكل شديد پلاستيك با اعمال تنش هاي پلاستيك بسيار بالا و بدون تغيير در ابعاد باعث فوق ريزدانه شدن فلزات مي شوند كه در نتيجه آن بنابر رابطه هال-پچ استحكام افزايش مي يابد. متداول ترين فرآيند تغيير شكل شديد پلاستيك فرآيند فشار در كانال زاويه اي با مقاطع يكسان است كه از يك قالب با كانال زاويه دار تشكيل شده است كه نمونه با عبور از آن تحت كرنش برشي بالا بدون تغيير در مقطع ريز دانه مي شود. اين فرآيند باعث افزايش استحكام تسليم و نهايي مي شود بدون آنكه تغيير شكل نمونه كم شود و در بعضي شرايط حتي افزايش در تغيير شكل نمونه مشاهده شده است. مواد پايه تيتانيومي از جمله مهمترين مواد مورد استفاده در مهندسي پزشكي به شمار مي روند. براي تشخيص زيست سازگاري موادي كه در صنايع ايمپلنت سازي كاربرد دارند از دو روش تست درون جانداري (in-vivo) و يا درون كشتگاهي (in-vitro) استفاده مي شود كه هركدام مزيت ها و اشكالاتي دارند.

چکيده:

تغيير شكل شديد پلاستيك، ECAP، زيست سازگاري، in-vitro

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قادر فرجي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.