پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۸۶۲ شناسه:
محمد كوثري دانشجو:
تدوين استراتژي رسانه اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با بحران هاي اجتماعي عنوان فارسي:
Designing Media Strategy for IRI Police facing social crises عنوان انگليسي:

انقلاب اسلامي به دليل ماهيت ضداستكباري خود، منافع قدرت‌هاي جهاني را با خطر مواجه كرد، از اين رو مورد هجمه همه‌جانبه نظامي، امنيتي و فرهنگي- رواني قرار گرفت. از جمله حملات يادشده، ايجاد بحران‌هاي ساختگي و آشوب‌هاي شهري است كه در طي سال‌هاي گذشته با نمونه‌هايي از آن در برخي شهرها مواجه بوده‌ايم. بر اين اساس، به دليل اينكه برپايي آشوب و بحران در سايه ايجاد اختلافات قومي، مذهبي، سياسي و صنفي در دستوركار دشمن قرار گرفته است چگونگي برخورد و مواجهه با آن بسيار مهم و ضروري به نظر مي‌رسد. در پديده بحران، نحوه انعكاس، اطلاع‌رساني، تاثيرگذاري رواني، متقاعدسازي، هدايت و جهت‌دهي و در يك كلام تاثير بر افكار عمومي براي ايجاد نگرش منفي يا مثبت نسبت به حادثه از مهم‌ترين مسائلي است كه در سايه مديريت و نحوه بهره‌گيري از رسانه‌هاي ارتباط جمعي فراهم مي‌شود. در واقع اين پرسش اساسي و مهم را مي‌توان مطرح ساخت كه رسانه‌هاي گروهي اعم از ديداري- شنيداري و نوشتاري در برقراري امنيت و كنترل بحران‌هاي شهري چه نقشي را ايفا مي‌كنند؟ (حاذق نيكرو، 1391)

امروزه رسانه ها به ابـزار مـهمي‌ در‌ دسـت‌ دشمنان تبديل شده اند تا از اين طريق امنيت مـلي جـمهوري‌ اسلامي‌ ايران را تهديد كنند و با ايجاد بحران هاي مختلف ، به منازعات داخلي نيز دامن بزنند. مقابله‌ با‌ اين‌ تهديدها، در وهـلۀ اول ، نـيازمند شـناخت آنها و سپس اتخاذ راهبردهاي مناسبي است‌ كه‌ بحران‌ ها را مـديريت كند و نظم جامعه را محفوظ دارد. حـال اگـر سياستگذاري درست و اجراي صحيح‌ آن‌ مدنظر‌ باشد، بايد فضا و عوامل شكل دهنده بـه شـرايط و مـوقعيت ها را از‌ ابعاد‌ گوناگون (مانند شيوه اداره رسانه ، محتواي فعاليت رسانه ها، مخاطبان پيام هاي رسانه اي و تـأثيرات رسـانه‌ ها‌) مورد بررسي قرار داد. (نقيب السادات،1387)

اينجاست كه عدم اتخاذ استراتژي مناسب رسانه اي در مواجهه با بحران ها موجب صدمات مضاعف شده و آسيب هاي آن را چند برابر جلوه مي دهد و باعث سردرگمي مردم، در نتيجه گيري از اخبار و تحليل ها، عدم يكپارچگي ارائه اطلاعات توسط مسئولين و فقدان مسيري روشن براي رسانه ها پيرامون نحوه اخذ و توزيع اخبار مي گردد.

چکيده:

استراتژي رسانه اي،نيروي انتظامي جمهوري اسلامي،بحران اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر داتيس خواجه ئيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.