پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۸۶۱ شناسه:
فرهاد فراهاني نيا دانشجو:
بررسي تاثير مديريت برند بر روابط شبكه اي دركسب و كار هاي كوچك و متوسط با رويكرد بازاريابي تجاري-صنعتي عنوان فارسي:
Survey on the Impact of Brand Management on Network Relationships among SMEs with B2B approach عنوان انگليسي:

بنگاه هاي كوچك و متوسط كه از آن تحت عنوان SME ياد مي شود امروزه به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي رشد و توسعه پايدار مبتني بر دانش در كشورها شناخته مي شوند. اهميت جايگاه اين بنگاه ها تا حدي رسيده كه فرضيه بسياري از اقتصاددانان كه پيش از اين بهره وري بالا را تنها در صنايع بزرگ جستجو مي كردند را نقض كرده است. برخي از صاحب نظران به اين نتيجه رسيده اند كه هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند ميزان بهره‌وري شان كاهش پيدا مي‌كند و هر‌چه اندازه بنگاه‌ها كوچك‌تر مي‌شود قدرت رقابت آن ها افزايش پيدا مي كند. . بنابراين مهم است كه بدانيم چطور بايد از فرايند بين المللي سازي اين سازمان ها حمايت كرد، چرا كه بازارهاي بين المللي جايي هستند كه در آنها رشد اقتصادي آينده انتظار مي‌رود . فهميدن نحوه ايجاد روابط شبكه در هنگام حمايت از اين فرايند، كليد كار است و عواملي از قبيل اعتبار و مشروعيت در هنگام ايجاد روابط شبكه‌اي، به ويژه در صنعت B2B، از اهميت بالايي برخوردارند .در اين پژوهش ابتدا به بررسي اين موضوع پرداخته ميشود كه چگونه SMEها در قالب B2B، با مديريت برند كار مي‌كنند و چگونه مي‌توانند اعتبار و مشروعيت شركت را ايجاد و توسعه دهند. در نهايت چگونگي تاثير اين سه ساختار بر روند ايجاد روابط شبكه مورد بررسي قرار ميگيرد.نتايج نشان داد تأثير هويت برند بر شهرت شركت و مشروعيت مثبت و معنادار است اما تأثير آن بر روابط شبكه‌اي معنادار نيست. تأثير برندسازي شركتي بر شهرت شركت، مشروعيت و روابط شبكه‌اي كسب و كار مثبت و معنادار است. تأثير استراتژي برند بر شهرت شركت، مشروعيت و روابط شبكه‌اي كسب و كار مثبت و معنادار است. تأثير شهرت شركت بر روابط شبكه‌اي مثبت و معنادار است. تأثير مشروعيت بر روابط شبكه‌اي مثبت و معنادار است.

چکيده:

مديريت برند ،‌ روابط شبكه اي ، شركت هاي كوچك و متوسط

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.