پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۲۸۵۹ شناسه:
حميدرضا شكيبائي ثابت لنگرودي دانشجو:
ارتباط ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار با نا هنجاري هاي پوسچرال در نوازندگان حرفه اي سنتور و ويولن عنوان فارسي:
The relationship between work related musculoskeletal risks with postural disorders in dulcimer & violin professional players عنوان انگليسي:

نوازندگي به عنوان كار و شغل نوازندگان است ، اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با نوازندگي يك مشتق مناسب از اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار است.مشكلات بهداشت حرفه اي نوازندگان نه به عنوان يك موضوع نگران كننده بلكه به عنوان يك موضوع دور از انتظارديده مي شود.اما نوازندگان نيز مانند ساير شغل هاي ديگر در معرض انواع بيماري هاي پوستي ، تنفسي ، اسكلتي_ عضلاني هستند.امروزه تقريبا اثرات مثبت موسيقي بر هيچكس پنهان نيست ، اما مشكلاتي كه خود افراد خالق اين آواها در معرض آن هستند ناشناخته مانده است ، بنابراين توجه به اثرات مختلف موسيقي بر خود نوازندگان از جنبه هاي مختلف و شناسايي و بهبود نقاط ضعف مي تواند كمكي به اين افراد نمايد تا مانند ساير هم ميهنان به نحو مطلوبي از توانايي هاي خاص خود در جهت بهبود وضعيت فرهنگي و اقتصادي كشور تلاش نمايند. نوازندگي به عنوان كار و شغل نوازندگان است و اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با نوازندگي نمونه اي از اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار است.درهمين راستا موزيسين ها بدليل ساعت هاي طولاني كار با ابزار موسيقي مورد نظركه در تمرينات و برگذاري اركستر ها ي مكرر در طول زندگي خود محو در كار و حرفه خود مي شوند و به همين جهت در يك موقعيت غير آناتوميكي قرار مي گيرند و از سازهاي تخصصي مورد نظر خود استفاده مي كنند دچار يك سري ناهنجاري هاي وضعيتي در ساختار بدني خود مي شوند .بدليل اينكه در كشورهاي ديگر و نوع فرهنگ و آداب و رسوم آنها و سازهاي مورد استفاده درموسيقي آنها تحقيقات بر روي سازهاي گيتار، پيانو، ويولون ، فلوت ، وسازهايي از اين قبيل انجام گرديده است ، و در ايران هم به دليل تحقيقات كم در رابطه با سازهاي ايراني و اختلالات اسكلتي- عضلاني مورد نظر در اين تحقيق به بررسي اختلالات اسكلتي- عضلاني در سازهاي مورد نظر(سنتور-ويولن) پرداخته مي شود لذا در اين تحقيق با توجه به موقعيت و وضعيت فيزيكي حاكم بر ساختار اسكلتي عضلاني اين افراد كه عمدتا در حالت خميده يا (فلكشن ) و يا ايستاده وانحراف به طرفين مي باشند اتفاق مي افتد اين رابطه وجود دارد كه اين افراد در طول دوران زندگي حرفه اي خود دچار اين اختلالات اسكلتي- عضلاني مربوط با كارشان شوند. در نتيجه هدف از تحقيق حاضر بررسي اختلالات اسكلتي عضلاني نوازندگان حرفه اي سنتور و ويولن و ارائه پيشنهادات اصلاحي مربوطه است.

چکيده:

اختلالات اسكلتي عضلاني– نوازندگان حرفه اي سازهاي زهي- ناهنجاري هاي پوسچرال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شهرزاد زندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.