پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۳ دفاع:
۲۸۵۲ شناسه:
سيداحسان فرج اله حسيني دانشجو:
شناسايي ريسك هاي ادراك شده مصرف كنندگان پيش از خريد محصولات غذايي توليد شده در كسب و كارهاي نوپا و راهكارهاي كاهش آن ها عنوان فارسي:
Exploring customers perceived risks in pre-purchase stage of food products in startup businesses and strategies to combat them عنوان انگليسي:

ادراك مصرف كنندگان از ريسك مبحث قابل ملاحظه اي در مرحله ي پيش از خريد در بحث تصميم گيري در خريد مي باشد. ريسك ادراك شده به صورت " برداشت هاي مصرف كنندگان از عدم قطعيت و پيامد هاي نامطلوب پرداختن به يك فعاليت " تعريف مي شود ( داولينگ و همكاران 1994). اهميت اين پژوهش از آن جهت است كه شركت هاي نوپاي مواد غذايي قادر خواهند بود با آگاهي از ريسك هاي موجود در صنعت غذا، از طريق راهبردهاي درست آنها را كاهش داده و در نتيجه محصولي با كيفيت و بر اساس خواسته هاي مصرف كنندگان به بازار ارايه دهند و خود را به عنوان يك گزينه مد نظر مصرف كنندگان قرار دهند. مي توان شكست بسياري از اين كسب و كار ها به نداشتن شناخت كافي از ريسك هاي درگير كننده مصرف كنندگان مربوط دانست زيرا آن ها قادر بودند با استفاده از راهكارهاي مناسب ريسك هاي مربوطه را كاهش داده و از شكست خود جلوگيري كنند. علت و ريشه اين مسئله از آن جا نشات مي گيرد كه خيلي از كسب و كارها به مولفه نياز ها و تقاضا هاي مشتري اهميت نداده و فقط به دنبال توليد با ظرفيت بالاتر مي باشند. اين كسب و كارها در ابتدا بايد به شناسايي ريسك هاي ادراك شده توسط مصرف كننده پرداخت و سپس با راهبرد هاي مناسب آن ها را كاهش داد تا مساله حل گردد. شركت هاي نوپا براي ورود به عرصه رقابت با برند هاي شناخته شده و قديمي نياز دارند كه يك مزيت رقابتي قابل توجه براي مصرف كنندگان داشته باشند در غير اين صورت از صحنه رقابت به راحتي حذف خواهند شد. شناسايي ريسك ها به شركت هاي نوپا كمك خواهد كرد كه با مقابله با آن ها فعاليت خود را استمرار دهند و اين مي تواند زمينه ساز ايجاد شغل و استمرار اشتغال را فراهم سازد. علاوه بر اين، تحقيق فوق مي تواند امكان رقابت اين شركت ها را با شركت هاي داخلي و خارجي ايجاد كند و محصولات با كيفيت كه در راستاي نياز و تقاضاي جديد مشتريان مي باشد فراهم كند. اين تحقيق امكان توانمند سازي اين شركت ها را فراهم مي سازد. بنابراين به نظر مي رسد با انجام تحقيقات و پژوهش هاي لازم در اين زمينه و شناخت دقيق از ريسك هاي ادراك شده نسبت به كسب و كارهاي نوپا و همچنين با ارائه راه حل هاي كاربردي، در جهت كاهش اين ريسك ها مي توان راه را به منظور رشد و بقاي كسب و كارهاي نوپاي فعال در صنعت غذايي كشور ميسر ساخت. بدين منظور از روش تحقيق كيفي به شيوه ي نظريه برخاسته از داده ها استفاده شده است. مصاحبه هاي عمقي با بيش از ۱۰ نفر از مديران و متخصصان بازاريابي فعال در صنعت غذايي كه فرآيند را تجربه كرده اند انجام شده است. لذا هدف از اين پژوهش شناسايي ريسك هاي ادراك شده مصرف كنندگان پيش از خريد محصولات توليد شده در كسب و كارهاي نوپا و راهكارهاي كاهش آن ها مي باشد.

چکيده:

ريسك ادراك شده، كارآفريني، كسب و كار نوپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير اخلاصي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نادر سيداميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.