پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۱۳ دفاع:
۲۸۴۳ شناسه:
سروش زرگراني دانشجو:
بهينه سازي پنجره هاي بيمارستاني با رويكرد طراحي پايدار عنوان فارسي:
Optimization of Hospital Window with Sustainable Design Approach عنوان انگليسي:

با توجه به اينكه بيمارستان يكي از محيط هاي مورد توجه معماران و طراحان بواسطه ارتباط مستقيم آن با سلامت روح و جسم انسان مي باشد و نيز حاكم بودن روابط پيچيده عملكردي (روابط برون بخشي و درون بخشي بيمارستان) در آن، توجه به الزامات طراحي مناسب نقش حياتي دارد. يكي از اين الزامات استفاده صحيح از نور روز و كنترل آلودگي صوتي و همچنين تهويه هواي مناسب توسط پنجره دوجداره است. همچنين نبود پنجره اي با هويت بصري و ظاهري خاص كه به شناسايي و زيبايي اين مكان كمك كند نيز درخور توجه است . يعني پنجره اي كه بتواند تواما با رعايت الزامات فني و كاركردي ، به عنوان يك محصول نيز كه بتوان آن را از لحاظ زيبايي شناسي هم مورد توجه قرار داد ضروري بنظر مي رسد .

همچنين وجود پنجره اي كه بتواند با باز كردن پنجره به صورت اتوماتيك و تنظيم هواي داخل ميزان دما و اكسيژن مورد نظر را همزمان كه از ورود آلودگي صوتي به داخل جلوگيري ميكند ، تنظيم كند ضروري به نظر مي رسد .

چکيده:

بيمارستان - پنجره - بهينه سازي- طراحي پايدار - طراحي صنعتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنما:
دکتر جمشيد امامي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.