پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۶ دفاع:
۲۸۳۹ شناسه:
نگين محمدياري ينگجه دانشجو:
گسست و پيوست فضا؛ ارائه الگوي مسكن در بافت مسكوني عنوان فارسي:
Rupture and attachment of space; presentation of residential context renovation. عنوان انگليسي:

امنيت و آرامش خاطر از بنيادي ترين نيازهاي بشر و تامين آن از مقدمات وصول به مراتب بالاي زندگي معنوي انسان است. بررسي و نقش اجتناب ناپذير عوامل كالبدي و فضايي در ايجاد امنيت، تفصيل زمينه هاي نظري كاهش شرايط جرم خيزي در محيط هاي مسكوني از اهداف اصلي اين پژوهش مي باشد.

چکيده:

مسكن- مكان هاي جرم خيز شهري- چشم هاي خيابان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.