پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۸۳۴ شناسه:
اصغر ميرزائي دانشجو:
مبارزه با فساد مالي در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، با تاكيد بر اصل شفافيت عنوان فارسي:
The Fight against financial corruption in the organization for economic cooperation and development with an emphasis on transparency عنوان انگليسي:

فساد مالي و اداري، تاثير بسزايي بر اثر بخشي نظام مديريتي و توسعه سازمانها و كشورها دارد.مواردي چون سوء استفاده از اختيارات، عدم پاسخگويي، مديريت غير استاندارد منابع انساني، عدم وجود نظام شايسته و...از عوامل بروز فساد مالي و اداري هستند.بي شك مبارزه با فساد اداري و مالي، گامي بسيار مهم در پيشبرد اهداف متعالي هر سازماني است. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي موسوم به OECD سازماني بين الدولي بين المللي است كه اعضاي آن خود را به اصول دموكراسي و اقتصاد آزاد متعهد مي دانند، يكي از مهمترين سازمانهاي بين المللي تصميم گيرنده اقتصادي دنياست؛ چراكه اين سازمان در بر گيرنده تمامي كشورهاي صنعتي يا پيشرفته جهان مي باشد.حال اقدامات سازماني با اين درجه اهميت در حوزه توسعه اقتصادي را در تدوين و اجراي قوانين مبارزه با فساد مورد بررسي قرار مي دهيم؛تا نسبت به ماهيت و شكل قوانين مصوب و اقدامات ضد فساد اين سازمان آگاهي لازم را كسب نماييم و پس از آن دستاوردهاي اقدامات مذكور در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي را مورد واكاوي قرار دهيم.

چکيده:

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، مبارزه با فساد، اصل شفافيت، كنوانسيون رشوه خواري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.