پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۲۸ دفاع:
۲۸۳۲ شناسه:
عليرضا مظلومي دانشجو:
آثار حقوقي الحاق به منشور انرژي بر ترانزيت انرژي عنوان فارسي:
The Legal Effect of Iran's Accession to the Energy Charter on Energy Transit عنوان انگليسي:

پيمان منشور انرژي توافق نامه اي بين المللي به منظور تسهيل سرمايه گذاري و ترانزيت در زمينه انرژي است كه در حال حاضر توسط 51 كشور و اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گرفته است. ايران در سال 2002 به عنوان عضو ناظر به اين معاهده پيوست. پيمان منشور انرژي چند جانبه و الزام آور بوده و هدف آن به حداقل رساندن ريسك مربوط به سرمايه گذاري در توسعه و بهره برداري از منابع انرژي است. پيمان منشور انرژي تمامي انواع انرژي و فرآورده هاي نفت و گاز و انرژي هاي برق آبي، خورشيدي، بادي و ساير انرژي هاي تجديد پذير را شامل مي شود و مبناي آن بر اين اصل استوار است كه تمامي كشورها اعم از توليد كننده، ترانزيت و مصرف كننده از وجود يك چهارچول متوازن براي همكاري در بخش انرژي سود خواهد برد

چکيده:

ترانزيت انرژي، امنيت ملي، سرمايه گذاري خارجي، منشور انرژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.