پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۸۲۵ شناسه:
سيدعليرضا جزايري فر دانشجو:
ارائه برنامه استراتژي بازاريابي با رويكرد Scorpio براي شركت مواد غذايي ناصر عنوان فارسي:
offering the marketing strategy plan with Scorpio approach for Naser food company عنوان انگليسي:

از قسمت هاي كليدي و بسيار كاربردي علم مديريت تدوين و ارائه برنامه استراتژي بازاريابي براي شركت ها با توجه به فضاي رقابتي شديد در اكثر صنعت ها براي دستيابي به اهداف و چشم اندازهاي خود در سال هاي پيش روست. حال با علم بر اينكه صنعت مواد غذايي از هرجهت نقش بسيار مهمي در زندگي و سلامت انسان ها دارد ، بدين منظور شركت مواد غذايي ناصر انتخاب شده است. در اين پروژه قصد بر اين است كه برنامه استراتژي بازاريابي با مدل اسكورپيو (Scorpio ) براي شركت مواد غذايي ناصر براي نفوذ به بازار و دسترسي به اهدف ميان مدتش تدوين گردد. حروف اول لاتين بخش بندي و هدف يابي (Segmentation and targeting)، مشتري(The Customer) ،پيشنهادات(Offerings) ، حفظ مشتري (Retention)، موقعيت يابي وبرند سازي (Positioning and branding)، صنعت يا بازار (Industry or market thinking)، فرهنگ سازماني (Organization) همان كلمه معروف اسكورپيو را مي سازند.

هدف اصلي پروژه در قدم اول بدست آوردن اطلاعات از رقباي حاضر درصنعت مواد غذايي در كل آميخته هاي بازاريابي است. از جمله قيمت، نوع و كيفيت محصولات ، كميپين هاي تبليغاتي وعمليات پيشبرد فروش و همچنين نيروي انساني رقباست. در قدم بعدي سنجش و مقايسه برندهاي رقبا انجام مي شود و سپس تحليل و بررسي شركت هاي رقيب را خواهيم داشت.در نهايت در اين پروژه با تحليل اطلاعات حاصل شده در فضاي بازاري اين صنعت و موقعيت سنجي و جايگاه يابي شركت مذكور، به دنبال ارائه برنامه استراتژي بازاريابي با رويكرد اسكورپيو براي شركت ناصر به جهت نفوذ به بازار در چند جريان فروش از جمله مويرگي ، زنجيره اي ، هوركا(هتل ، رستوران و كترينگ) و سازماني با رويكرد علمي وعملياتي و همچنين تعيين چگونگي تاكتيك و تكنيك ها در مواجهه و رويارويي با رقباي شركت ناصر در صنعت مواد غذايي هستيم.

چکيده:

استراتژي بازاريابي-مدل اسكورپيو-آميخته هاي بازاريابي-برندينگ-مواد غذايي-ناصر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد آقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.