پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۸۲۱ شناسه:
مهديه حسينيان دانشجو:
طراحي نظام توسعه محصول جديد بر مبناي مدل Stage-Gate (مطالعه موردي: شركت داروسازي جابر ابن حيان) عنوان فارسي:
designing of product development system based on Stage-Gate model؛(case study:Jaber Ebne Hayyan Pharmaceutical Company) عنوان انگليسي:

توسعه و معرفي يك محصول جديد از مهمترين تصميمات استراتژيك است كه شركت ها مي توانند اتخاذ كنند. با گذشت زمان محصولات در برابر رويدادهايي مانند تغيير نيازها و سليقه هاي مشتريان، فناوري هاي جديد، كوتاه شدن چرخه عمر محصول و افزايش رقابت، آسيب پذير شده اند. يك محصول جديد نه تنها سود قابل توجهي براي شركت ها خلق مي كند، بلكه ابزار مهمي براي بدست آوردن ضريب رقابتي پايدارتر محسوب مي شود.بر اساس آمار و اطلاعات موجود در سايت ها و منابع معتبر، سازمان هاي توليدي و خدماتي در ايران از لحاظ تكرار پذيري فرآيند نوآوري محصول، داراي نرخ پاييني مي باشد، كه اين مسئله نياز به تحقيق و بررسي را به طور فزاينده اي افزايش مي دهد. از آنجا كه صنعت داروسازي، به عنوان يكي از كليدي ترين و عظيمترين صنايع جهان مطرح است و در اختيار داشتن چنين صنعتي به منزله يكي از معيارهاي مهم توسعه يافتگي كشورها شناخته مي شود، و با توجه به اهميت بالاي ارتقاي سلامت جامعه و پيشرفت و غلبه بر تحريم هاي سياسي كه اكثرا در زمينه دارويي و سلامت مي باشند، محقق را نسبت به تحقيق بيشتر در اين مورد ترغيب نموده است. در اين پايان نامه با تكيه بر مدل مرحله دروازه به عنوان يكي از مدل هاي معتبر ارائه شده در بين مدل هاي توسعه محصولات جديد، ايتدا شاخص هاي مربوط به هريك از مراحل احصا و سپس رتبه بندي خواهند شد.

چکيده:

توسعه محصول, نظام توسعه محصول،طراحي نظام توسعه محصول، مدل Stage-Gate، مدل مرحله-دروازه، مدل كوپر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد اختيار زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شهامت حسينيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.