پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۱۲ دفاع:
۲۸۱۹ شناسه:
اتوسا سنجابي دانشجو:
تاثير موسيقي بر سطوح ترشح كورتيزول و آلفا آميلاز بزاقي در مراجعه كنندگان به باشگاه هاي ورزشي عنوان فارسي:
Effect of music on secretion of Salivary Cortisol and Alpha Amylase level In active women عنوان انگليسي:

تربيت بدني و ورزش عامل قوي در جهت مقابله با فقر حركتي ناشي از زندگي ماشيني است و نقش ارزنده اي را در تعليم و تربيت، حل معضلات اجتماعي، تربيت نسلي سالم و نيرومند و ايجاد همبستگي بين افراد جامعه ايفا ميكند. انسان به دلايل مختلف از جمله تفريح و سرگرمي ، سلامت جسماني، لذت بخش بودن حركت و سبك درآمد از طريق فعاليت هاي حرفه اي، به ورزش ميپردازد (1). موسيقي درماني از شيوه هاي نويني است كه امروزه در بسياري از درمانگاه هاي روانپزشكي براي درمان بسياري از اختلالات رواني و رفتاري استفاده ميشود. اهميت تاثير موسيقي و ريتم بر رفتار حركتي به اوايل قرن بيستم، زمانيكه موسيقي به عنوان يك عامل محرك كه حركات طبيعي را افزايش ميدهد مطرح شد، برميگردد.مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف به خصوص اتحاد جماهير شوروي سابق انجام شده، نشان ميدهد كه موسيقي يك محرك قوي براي فرد اجرا كننده ي مهارت ميباشد(2). موسيقي بهترين هنري است كه نيروي جنبش و حركت به ورزش و فعاليت بدني ميبخشد و اين به خاطر قدرت ريتميك و ضرب آهنگ و ويژگي هاي هارموني موسيقي ميباشد كه در سطوح مختلف حجم آن منعكس شده است. گوش دادن به موسيقي تأثير مثبت بر سلامت از طريق اثرات كاهنده استرس دارد(3, 4). ارتباط بين موسيقي با تغييرات فيزيولوژيك و رواني در حين تمرين و كار مسئله اي است كه امروزه نظر متخصصان علوم ورزشي، پزشكي و روانشناسي را به خود معطوف داشته است (5, 6). مربيان و ورزشكاران به وجود اين رابطهي تنگاتنگ كاري بين دستگاه عصبي- عضلاني آگاهند و به منظور تأثير مستقيم بر ظرفيت و عملكرد فيزيولوژيك دستگاههاي خاصي از بدن و يا كاهش فشارهاي روانشناختي به استفادهي از كمكهاي ارگوژينك روي آوردهاند(7). اين كمكها به صورت فيزيكي يا مكانيكي، شيميائي يا فارماكولوژي، تغذيهاي و روانشناختي ارائه ميشوند كه ممكن است موجب افزايش عملكرد دستگاه عصبي مركزي گردند.در طبقهبندي و يا مقوله هاي مختلف كمكهاي ارگوژنيك موارد مختلفي مطرح شده كه پخش موسيقي نيز يكي از آنها ميباشد. گزارش شده است كه موسيقي ممكن است موجب بهبود اجرا و تمرينات ورزشي شود. تحقيقات جديد نشان مي دهند كه رابطه جالبي بين استفاده از موسيقي و تأثير آن بر روي وضعيت رواني فرد وجود دارد. فهم مكانيسم هايي كه بدن به واسطه آنها به موسيقي واكنش نشان مي دهد، مي تواند كاربرد مؤثر موسيقي در ورزش را روشن سازد.

چکيده:

بزاقي، كورتيزول، آلفا آميلاز، ورزشكاران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيروس چوبينه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمان سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.