پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۸۱۶ شناسه:
مهران كرامتي دانشجو:
سنجش ميزان ارزش آفريني در شركت هاي هلدينگ صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Measuring value creation in industrial holding companies listed in tehran stock exchange. عنوان انگليسي:

شركت هاي هلدينگ صنعتي شركت هاي هستند كه با هدف خلق ارزش تشكيل ميشوند. هر شركت هلدينگ بايد به اين سوال پاسخ دهد كه هريك از شركت هاي تابعه چه نفعي از اين تابعيت كسب مي كنند.به عبارت ديگر اگر يك شركت زير مجموعه يك هلدينگ باشد بازدهي بهتري دارد يا اينكه به طور انفرادي فعاليت نمايد؟بنابراين يك هلدينگ در نتيجه تصاحب و تملك يك شركت جديد يا بايد عملكرد گروه را ارتقاء دهد و يا اينكه ساز و كاري ايجاد نمايد كه عملكرد اين شركت در مجموعه هلدينگ بهتر از عملكرد انفرادي آن باشد، از اينرو موضوع خلق ارزش در هلدينگ ها به عنوان هدف اصلي از تاسيس و شكل گيري آن مطرح ميگردد.

چکيده:

value creation -holding companies - tehran stock exchange

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.